Професор Смеляков Кирило Сергійович

Народився 21 квітня 1979 року в м. Харків, УРСР. Володіння мовами: російська, українська, англійська. Доктор технічних наук, професор, професор кафедри ЕОМ.


ОСВІТА


2000 р. – бакалавр з прикладної математики, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХДТУРЕ). Спеціальність – прикладна математика.

2001 р. – магістр з інформатики за спеціальністю “Інформатика”. Тема дипломної роботи – «Розпізнавання і класифікація сонячних плям».

2001-2004 рр. – навчання в аспірантурі на кафедрі Інформатики за спеціальністю 01.05.02. – Математичне моделювання та обчислювальні методи. Науковий керівник – д.т.н., професор Путятін Є.П.

2005 р. – кандидат технічних наук зі спеціальності 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи, науковий керівник – д.т.н., професор Путятін Є.П. Тема дисертації – «Моделі та методи сегментації зображень об’єктів нерегулярного виду на основі адаптивних масок».

2008 р. – присвоєне вчене звання доцента по кафедрі математичного та програмного забезпечення АСУ, Харківський національний університет Повітряних Сил імені І.М. Кожедуба.

2008-2012 рр. – здобувач ступеня доктор технічних наук на кафедрі математичного та програмного забезпечення АСУ за спеціальністю 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи. Науковий консультант – д.т.н., професор Рубан І.В.

2012 р. – доктор технічних наук зі спеціальності 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи. Науковий консультант – д.т.н., професор Рубан І.В. Тема дисертації – «Моделі та методи сегментації зображень нерегулярного виду для автономних систем технічного зору».

2013 р. – присвоєне вчене звання професора по кафедрі математичного та програмного забезпечення АСУ, Харківський національний університет Повітряних Сил імені І.М. Кожедуба.


НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ


07.2001-10.2001 рр. – молодший науковий співробітник кафедри програмного забезпечення електронних обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки.

11.2001-10.2004 рр. – аспірант кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки.

11.2004-08.2005 рр. – асистент кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки.

09.2005-08.2013 рр. – доцент кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

09.2013-08.2017 рр. – професор кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

З вересня 2017 р. – професор кафедри електронних обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки.

У вересні 2018 року пройшов стажування в Університеті Економіки м. Бидгощь (Республіка Польща) за програмою Європейського стажування в наукових і промислово-технологічних парках Польщі (Наказ № 1668К від 12.11.2018 р.).


НАВЧАЛЬНА РОБОТА


Лекційні, практичні та лабораторні заняття з дисциплін “Алгоритми та структури даних”, “Сучасні технології аналізу даних”, “Ефективність застосування сучасних інформаційних систем та технологій”.

Є автором двох електронних методичних розробок до лабораторних робіт з дисциплін «Організація баз даних», «Системи управління базами даних».

Викладає англійською мової дисципліни “Організація баз даних”, “Системи управління базами даних” для іноземних студентів.


НАУКОВА РОБОТА


Участь в наукових проектах:

 • Розробка пошукових роботів, 2018-2019 рр.
 • Поліпшення якості аерофотознімків, 2014-2017 рр.
 • Виявлення швидких комет за їх зображеннями, 2011-2013 рр.
 • Оцінювання теплових втрат будівель і споруд за інфрачервоними зображеннями, 2007-2010 рр.
 • Полігональна апроксимація об’єктів на електронних картах ГІС, 2005-2006 рр.
 • Аналіз стану ембріонів тварин за їх зображеннями, 2002-2004 рр.
 • Виявлення і класифікація сонячних плям за їх зображеннями, 2000-2002 рр.

Наукові інтереси: Data Science, Big Data, Information Technology, Computer Vision, Artificial Intelligence, Machine Learning, Algorithms and Data Structures, Software Development, System Analysis, Mathematical Modeling and Numerical Methods.

Автор та співавтор понад 100 наукових публікацій, у тому числі: статті – 52, тези доповіді – 47, патенти – 4.

З 2018 р. – експерт з оцінювання якості освіти МОН України. Приймав участь:

 • у проведенні первинної акредитаційної експертизи ОПП Інформаційні управляючи системи та технології зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (12-14 грудня 2018);
 • у проведенні первинної акредитаційної експертизи ОПП Інформаційні системи та технології зі спеціальності 126 Інформаційні системи та технології за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова (17-19 грудня 2018);
 • у обговоренні сучасних методик оцінювання якості освіти на міжнародному освітньому форумі «Tech in Focus», 4-5 квітня 2019, Харків, Україна;
 • у заходах внутрішньої оцінки ХНУРЕ: у оцінюванні якості освіти і формуванні справ (12 галузь), 2017-2019.

У січні 2018 був експертом міжнародного журі фіналу найкращих студентських інноваційних ІТ-проектів, університет Казимира Великого, Бидгощ, Польща.

У травні 2019 був експертом міжнародного журі фіналу конкурсу для молодих дослідників імені Г. Гамова, інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка за сприяння посольства Франції в Україні, Київ, Україна.

У 2018 році заснував і очолив проблемну студентську групу «Інтелектуальних аналіз даних». Експерт з підготовки студентів й молодих вчених до участі у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах наукових робіт. Має декілька призерів таких конкурсів.

У 2019 році заснував і очолив навчально-наукову лабораторію «Обробка великих даних» (Data Science Lab.) на кафедрі ЕОМ. Є засновником і керівником відкритого щотижневого семінару NewNous Data Science Lab.

Є ACM Professional Membership (Membership Number 9362111).


МІЖНАРОДНА РОБОТА


Міжнародний досвід стажування:

проведення семінарів і викладання в університетах Китайської Народної Республіки (м. Харбін, Харбінський інженерний університет, м. Циндао, університет Циндао, жовтень, 2017);

проведення наукових семінарів та семінарів з навчання і оцінювання якості вищої освіти в університетах країн ЄС (Університет WSG, Бидгощ, Польща, січень 2018, липень 2018);

проведення семінарів і навчання в наукових і науково-технологічних парках країн ЄС (м. Бидгощ і м. Солець-Куявський, Польща, Autostadt Volkswagen м. Вольфсбург, Німеччина, вересень, 2018);

проведення наукових семінарів та семінарів з навчання і оцінювання якості вищої освіти в університетах країн ЄС (Вільнюський технічний університет Гедиміна, Вільнюський університет прикладних наук, Вільнюс, Литва, квітень 2019).

Координатор і учасник програм міжнародного співробітництва, зокрема, координатор з питань співробітництва між ХНУРЕ і Університетом WSG, Бидгощ, Польща.


ГРОМАДСЬКА РОБОТА


З 2017 р. – заступник завідувача кафедри з наукової роботи.

З 2018 р. – експерт волонтерської програми співпраці «Партнерство заради стійкого розвитку» за участі ЗВО, Харківської облдержадміністрації, ІТ-кластеру та наукового парку “Синергія”. Мета – об’єднання зусиль для підвищення ефективності освіти, наукової співпраці і організації подальшого працевлаштування.


ВІДЗНАКИ та НАГОРОДИ


Почесна грамота за сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток кафедри, 2019 р.


ХОБІ


Спорт. Історія і філософія науки.