Професор Смеляков Сергій Вячеславович

Народився 22 червня 1953 року в м. Харків, УРСР. Володіння мовами: російська, українська, англійська. Доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри ЕОМ (сумісник).


ОСВІТА


1976 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю прикладна математика. Тема дипломної роботи “Пошук оптимальних шляхів в неоднозв’язних областях”. Кваліфікація – інженер-математик.

1977-1980 рр. – навчання в аспірантурі (Інститут проблем машинобудування АН УРСР, відділ математичного моделювання та оптимального проектування) за спеціальністю обчислювальна математика. Науковий керівник – член-кореспондент НАН України, професор Стоян Ю.Г.

1981 р. – кандидат фізико-математичних наук, спеціальність – математична кібернетика. Захист відбувся в Інституті кібернетики АН УРСР. Науковий керівник – член-кореспондент НАН України, професор Стоян Ю.Г. Тема дисертації – “Математична модель і методи розв’язання одного класу задач оптимізації на шляхах”.

1990 р. – присвоєне вчене звання доцента кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ Харківського вищого військового командно-інженерного училища ракетних військ імені Маршала М. І. Крилова.

1990-1993 рр.  – навчання в докторантурі на кафедрі математичного та програмного забезпечення АСУ ХВВКІУ РВ – ХВУ.

1993 р. – доктор фізико-математичних наук, спеціальність 05.13.18 – теоретичні основи математичного моделювання, чисельні методи та комплекси програм. Науковий консультант – член-кореспондент НАН України, професор Стоян Ю.Г. Тема дисертації – “Моделювання та оптимізація комунікаційних з’єднань в задачах геометричного проектування”.

2001 р. – присвоєне наукове звання професора кафедри математичного і програмного забезпечення АСУ Харківського військового університета.

З 2001 року – систематичне проходження курсів підвищення кваліфікації, включаючи отримання кваліфікації з англійської мови.


КАР’ЄРА


1970-1976 рр. – інженер-математик, ХІРЕ.

1977-1980 рр. – аспірант, ІПМаш АН УРСР.

1980-1983 рр. – молодший науковий співробітник, ІПМаш АН УРСР.

1983-1987 рр. – викладач кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ, ХВВКІУ РВ.

1987-1991 рр. – старший викладач кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ, ХВВКІУ РВ.

1991-1993 рр. – докторант, доцент кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ, ХВУ.

1993-2005 рр. – професор, начальник кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ, ХВУ – ХУПС.

З 2005 р. – професор кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ, ХУПС – ХНУПС.

З 2016 р. – професор кафедри ЕОМ ХНУРЕ (зовнішній сумісник).


НАВЧАЛЬНА РОБОТА


Лекційні, практичні та лабораторні заняття з дисциплін “Алгоритми та структури даних”, “Сучасні технології аналізу даних”.

Є автором 21 навчально-методичної праці.


НАУКОВА РОБОТА


З 1983 року є керівником, відповідальним виконавцем та виконавцем понад 30 НДР за спеціальними темами.

Наукові інтереси: математичне моделювання, чисельні методи, структурна та параметрична ідентифікація кам’яних споруд-артефактів.

Автор та співавтор понад 100 наукових праць. Отримував гранти Німеччини та Сполученого Королівства для участі в 8 наукових конференціях та семінарах.

У різний час був членом 5 спеціалізованих вчених рад. Зараз – член спеціалізованих вчених рад СРД 64.702.02; Д64.052.02.


ВІДЗНАКИ та НАГОРОДИ


Лауреат конкурсу на кращу наукову працю молодих вчених УРСР (1983 р.). Медалі та відзнаки ЗС України (1991-2005 рр.)


ХОБІ


Більш детальна інформація на сайті: www.Astrotheos.com.