Доцент Сумцов Дмитро Вікторович

Сумцов Дмитро Вікторович

Народився 25 листопада 1972 року в м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. УРСР. Володіння мовами: російська, українська, англійська. Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри ЕОМ (зовнішній сумісник).


ОСВІТА


1990-1995 рр. – Харківський військовий університет (ХВУ), спеціаліст за спеціальністю Електронна обчислювальна техніка. Кафедра електронної обчислювальної техніки. Тема дипломної роботи «Розробка експертної системи діагностування ПЕОМ». Кваліфікація – інженер електронної техніки. Диплом з відзнакою.

1999-2002 рр. – очна ад’юнктура при ХВУ за спеціальністю 20.02.12 – Військова кібернетика, системи управління та зв’язок. Кафедра комп’ютерних систем та мереж. Науковий керівник – проф. Соколов С.О.

2003 р. – кандидат технічних наук,  кафедра комп’ютерних систем та мереж. Спеціальність 20.02.12 – Військова кібернетика, системи управління та зв’язок, науковий керівник – проф. Соколов С.О., тема роботи – «Метод адаптивного управління обміном даними в транспортній підмережі корпоративної обчислювальної мережі АСУ».

2004 р. – присвоєне вчене звання «старший науковий співробітник» за спеціальністю 20.02.12 – Військова кібернетика, системи управління та зв’язок.

2007 р. – присвоєне вчене звання доцента по кафедрі математичного та програмного забезпечення АСУ.


НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ


1995-1999 рр. – начальник відділення параметричного контролю, командир групи лінійно-кабельних споруд військової частини 26017.

1999-2002 рр. – ад’юнкт кафедри комп’ютерних систем та мереж, ХВУ.

2002-2004 рр. – старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії кафедри комп’ютерних систем та мереж ХВУ.

2004-2007 рр. – заступник начальника кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ Харківського національного університету Повітряних Сил (ХУПС).

2007-2011 рр. – доцент кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ ХУПС.

2007-2011 рр. – заступник начальника кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ Харківського національного університету Повітряних Сил імені І.М. Кожедуба (ХНУПС).

2017-10.2019 рр. – доцент кафедри ЕОМ Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

З 11.2019 р. – доцент кафедри ЕОМ (зовнішній сумісник) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

2018 р. – курси підвищення кваліфікації міжгалузевого інституту післядипломної освіти Національного технічного університету «ХПІ» за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» за курсом «Комунікаційні та інформаційні технології», свідоцтво ПК №36627007/100263-18.


НАВЧАЛЬНА РОБОТА


Лекційні, практичні та лабораторні заняття з дисципліни «Системи цифрової обробки інформації». Лабораторні заняття з дисципліни «Архітектура комп’ютерів».

Є співавтором 4 підручників та 7 навчальних та навчально-методичних посібників


НАУКОВА РОБОТА


Брав участь у понад 20 НДР, зокрема:

2017-2019 рр. – «Створення науково-методичних основ забезпечення живучості мережевих систем обміну інформацією в умовах зовнішнього впливу потужного НВЧ випромінювання» (ДР№0117U003916), «Розробка комплексу програм автоматизованої системи конструювання розкладу занять в Харківському університеті Повітряних Сил» (ДР№0101U001586), «Розробка технології автоматизованого цільового пошуку інформативних областей на зображеннях за результатами оптичної повітряної розвідки» (ДР№0101U001737), «Розробка макету підсистеми оцінки рівня підготовленості органів управління, військових частин і підрозділів та особового складу ПС ЗС України до виконання завдань за призначенням» (ДР№0101U001075).

2009-2010 рр. – «Методи і моделі забезпечення якості обслуговування, надійності та безпеки в інформаційно-телекомунікаційних мережах» (ДР№0110U004619).

Наукові інтереси: протоколи комп’ютерних та телекомунікаційних мереж, захист інформації в комп’ютерних та телекомунікаційних мережах.

Автор та співавтор понад 100 наукових праць, з яких 24 статті, 49 тез доповідей на конференціях, 2 патенти на корисну модель, 28 звітів про НДР.


ГРОМАДСЬКА РОБОТА


2018-2019 рр. – відповідальний за розподіл навчального навантаження на кафедрі ЕОМ, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи.


ВІДЗНАКИ та НАГОРОДИ


Ветеран військової служби (2017 р.).