Наукові публікації доцента Знайдюка Василя Григоровича