Спеціальності та напрями

Кафедра готує студентів рівня:

  • бакалаври за напрямом 123 – комп’ютерна інженерія;
  • магістрів за напрямом 123, спеціальностями – комп’ютерні системи та мережі, системне програмування;
  • phd за напрямами 123 – комп’ютерна інженерія та 122 – комп’ютерні науки та інформаційні технології.

Навчальна програма органічно поєднує вивчення архітектури існуючих і методів проектування нових обчислювальних систем, програмування з використанням різних системних інтерфейсів, архітектуру, апаратне забезпечення та інструментальні засоби адміністрування комп’ютерних мереж різного рівня складності.