Опитування та голосування

Голосування — процес прийняття рішення групою людей, при якому загальна думка формулюється шляхом підрахунку голосів членів групи. Голосуванню зазвичай передує обговорення. Альтернативними формами прийняття рішення є вироблення консенсусу або жеребкування. Також голосування використовуються для визначення громадської думки і побудови рейтингу ставлення респондентів до того чи іншого кандидату у виборах та конкурсах.

Електронне голосування є одним з інструментів електронної демократії. Українське законодавство визначає електронне голосування як голосування з будь-якого публічного питання, зокрема участь в опитуваннях, виборах, референдумах, що передбачає використання електронних засобів для ідентифікації та підрахунку голосів.

Основним призначенням електронних технологій голосування є здійснення людиною свого волевиявлення, а також здійснення процесу підрахунку голосів, без втручання посередників, що можуть вплинути на результат (зловмисно, або під вливом людського фактору).


Як саме ви підвищуєте свій професійний і загальнокультурний рівень під час карантинних заходів?