Кафедра підвела підсумки роботи Екзаменаційних комісій у осінньому семестрі 2020/2021 навчального року

Сьогодні на засіданні кафедри були підведені підсумки роботи Екзаменаційних комісій у осінньому семестрі 2020/2021 навчального року. Зокрема:

  • Голова Екзаменаційної комісії № 1.18.1-2020 (освітньо-професійна програма “Комп’ютерні системи та мережі” другого (магістерського) рівня вищої освіти, денна форма навчання) д.т.н., професор, начальник кафедри Тактики радіотехнічних військ ХНУПС ім. І. Кожедуба Геннадій Худов надав звіт, згідно якого захистилося 16 студентів (на «відмінно» – 4 студенти; на «добре» – 10 студентів; на «задовільно» – 2 студентів; не з’явилися на захист 3 студенти);
  • Голова Екзаменаційної комісії № 1.18.2-2020 (освітньо-професійна програма “Комп’ютерні системи та мережі” другого (магістерського) рівня вищої освіти, заочна форма навчання) д.т.н., професорка, професорка кафедри Спеціалізованих комп’ютерних систем УДУЗТ Марина Мірошник надала звіт, згідно якого захистилося 12 студентів (на «відмінно» – 2 студенти; на «добре» – 8 студентів; на «задовільно» – 2 студентів);
  • Голова Екзаменаційної комісії № 1.19.1-2020 (освітньо-професійна програма “Системне програмування” другого (магістерського) рівня вищої освіти, денна форма навчання) д.т.н., професор, начальник кафедри Математичного та програмного забезпечення АСУ ХНУПС ім. І. Кожедуба Максим Павленко надав звіт, згідно якого захистилося 19 студентів (на «відмінно» – 12 студентів; на «добре» – 5 студентів; на «задовільно» – 2 студентів);
  • Голова Екзаменаційної комісії № 1.19.2-2020 (освітньо-професійна програма “Системне програмування” другого (магістерського) рівня вищої освіти, заочна форма навчання) д.т.н., професор, завідувач кафедри Обчислювальна техніка та програмування НТУ “ХПІ” Сергій Семенов надав звіт, згідно якого захистився 1 студент на оцінку «добре».

За результатами навчання в магістратурі та отриманими оцінками на захисті атестаційних робіт, кафедрою рекомендовано наступних студентів на отримання дипломів з відзнакою: БУДЬКО Анну Олексіївну, ГОНТАРЄВУ Дар’ю Владиславівну, КАЗЬМІНУ Дарину Радіонівну.

Вітаємо студентів-випускників кафедри з успішним завершенням навчання в Харківському національному університету радіоелектроніки!

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.