Тимчасова світньо-професійна програма “Комп’ютерна інженерія” для здобуття освітнього рівня бакалавр за спеціальністю “123 – Комп’ютерна інженерія” (2017 рік прийому)

Шкіль О.С.
доцент каф. АПОТ
Керівник проектної групи
Філіппенко І.В.
доцент каф. АПОТ
Член проектної групи
Коваленко А.А.
доцент каф. ЕОМ
Член проектної групи
Волк М.О.
доцент каф. ЕОМ
Член проектної групи

Тимчасова світньо-професійна програма «Комп’ютерна інженерія» (ТОПП «КІ») першого рівня вищої освіти за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія затверджена Вченою радою ХНУРЕ 31 березня 2017 року та вводиться в дію з 1 вересня 2017 року. ТОПП «КІ» узгоджена з проректором з НМР ХНУРЕ, начальником НМВЗЯ; розглянута на засіданні Вченої ради факультету КІУ (Протокол № 11 від 29.03.2017 року); погоджена з представниками роботодавців.

Ознайомитися зі змістом ТОПП «КІ» можна на кафедрі ЕОМ (к. 35 “з”).