Архивы за месяц Березень, 2017

Вітаємо з успішним захистом дисертацій!

1 і 3 березня 2017 року відбулися захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді Д 64.052.02 за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи: – аспіранта Хламова Сергія Васильовича «Обчислювальні методи обробки даних для виявлення об’єктів з близьконульовим видимим рухом» (науковий керівник Саваневич Вадим Євгенович, доктор технічних наук, професор) […]