Освітньо-професійна програма “Комп’ютерна інженерія” для здобуття освітнього рівня бакалавр за спеціальністю “123 – Комп’ютерна інженерія” (2018 рік прийому)

Шкіль О.С.
доцент каф. АПОТ
Керівник проектної групи
Філіппенко І.В.
доцент каф. АПОТ
Член проектної групи
Коваленко А.А.
доцент каф. ЕОМ
Член проектної групи
Волк М.О.
доцент каф. ЕОМ
Член проектної групи

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерна інженерія» (ОПП «КІ») першого рівня вищої освіти за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія затверджена Вченою радою ХНУРЕ 10 квітня 2018 року та вводиться в дію з 1 вересня 2018 року, відповідно до Наказу ХНУРЕ № 169 від 13.04.2018 року. ОПП «КІ» узгоджена з проректором з НМР ХНУРЕ, начальником відділу ЛА та ВСЗЯО; розглянута на засіданні Вченої ради факультету КІУ (Протокол № 7 від 22.03.2018 року); погоджена з представниками роботодавців.

ОПП «КІ», відповідно до результатів перегляду, затверджена Вченою радою ХНУРЕ 24.02.2020 року, Протокол № 2.

ОПП «КІ», відповідно до результатів перегляду, затверджена Вченою радою ХНУРЕ 28.01.2021 року, Протокол № 1.

Ознайомитися зі змістом ОПП «КІ» (редакція від 28.01.2021 р.) можна за посиланням: https://nure.ua/wp-content/uploads/Education_programs/2018/2018_bak_123_opp_kiuki.pdf