Освітні програми для здобуття освітнього рівня магістр за спеціальністю “123 – Комп’ютерна інженерія” (2018 рік прийому)

Кривуля Г.Ф.
проф. каф. АПОТ
Керівник проектної групи
Чумаченко С.В.
зав. каф.
АПОТ
Литвинова Є.І.
проф. каф. АПОТ
Міхаль О.П.
проф. каф. ЕОМ
Горбачов В.І.
проф. каф. ЕОМ
Члени проектної групи

затверджені Вченою радою ХНУРЕ 10 квітня 2018 року та вводиться в дію з 1 вересня 2018 року Наказом 169 від 13.04.2018 року. Освітні програми узгоджені з проректором з НМР ХНУРЕ, начальником відділу ЛА та ВСЗЯО; розглянута на засіданні Вченої ради факультету КІУ (Протокол № 7 від 22.03.2018 року) та представниками роботодавців.