Освітньо-професійна програма “Комп’ютерна інженерія” для здобуття освітнього рівня бакалавр за спеціальністю “123 – Комп’ютерна інженерія” (2019 рік прийому)

Шкіль О.С.
доцент каф. АПОТ
Керівник проектної групи
Філіппенко І.В.
доцент каф. АПОТ
Член проектної групи
Коваленко А.А.
професор каф. ЕОМ
Член проектної групи
Волк М.О.
доцент каф. ЕОМ
Член проектної групи

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерна інженерія» (ОПП «КІ») першого рівня вищої освіти за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія затверджена Вченою радою ХНУРЕ 29 березня 2019 року та вводиться в дію з 1 вересня 2019 року, відповідно до Наказу ХНУРЕ № 178 від 03.04.2019 року. ОПП «КІ» узгоджена з першим проректором ХНУРЕ, в.о. начальника відділу ЛА та ВСЗЯО; розглянута на засіданні Вченої ради факультету КІУ (Протокол № 7 від 13.03.2019 року); погоджена з представниками роботодавців.

ОПП «КІ», відповідно до результатів перегляду, затверджена Вченою радою ХНУРЕ 24.02.2020 року, Протокол № 2.

ОПП «КІ», відповідно до результатів перегляду, затверджена Вченою радою ХНУРЕ 28.01.2021 року, Протокол № 1.

Ознайомитися зі змістом ОПП «КІ» можна за посиланням: https://nure.ua/wp-content/uploads/Education_programs/2019/2019_bak_123_opp_kiuki.pdf