Освітні програми для здобуття освітнього рівня магістр за спеціальністю “123 – Комп’ютерна інженерія” (2019 рік прийому)

Кривуля Г.Ф.
проф. каф. АПОТ
Керівник проектної групи у 2019 році
Чумаченко С.В.
зав. каф.
АПОТ
Литвинова Є.І.
проф. каф. АПОТ
Міхаль О.П.
проф. каф. ЕОМ
Горбачов В.І.
проф. каф. ЕОМ
Члени проектної групи у 2019 році

затверджені Вченою радою ХНУРЕ 29 березня 2019 року та вводиться в дію з 1 вересня 2019 року Наказом № 178 від 03.04.2019 року. Освітні програми узгоджені з першим проректором ХНУРЕ, в.о. начальника відділу ЛА та ВСЗЯО; розглянута на засіданні Вченої ради факультету КІУ (Протокол № 7 від 13.03.2019 року) та представниками роботодавців.

Освітні програми та навчальні плани за результатами переглядів проектною групою, відповідно до рішень засідань кафедри та Вченої ради факультету КІУ, були затверджені рішеннями Вченої ради ХНУРЕ: