Освітні програми для здобуття освітнього рівня магістр за спеціальністю “123 – Комп’ютерна інженерія” (2019 рік прийому)

Кривуля Г.Ф.
проф. каф. АПОТ
Керівник проектної групи
Чумаченко С.В.
зав. каф.
АПОТ
Литвинова Є.І.
проф. каф. АПОТ
Міхаль О.П.
проф. каф. ЕОМ
Горбачов В.І.
проф. каф. ЕОМ
Члени проектної групи
  • Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні системи та мережі» (термін навчання 1 рік 4 місяці) (ОПП «КСМ» 1 р. 4 міс.) другого рівня вищої освіти за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія;
  • Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні системи та мережі» (термін навчання 1 рік 9 місяців) (ОПП «КСМ» 1 р. 9 міс.) другого рівня вищої освіти за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія;
  • Освітньо-професійна програма «Системне програмування» (термін навчання 1 рік 4 місяці) (ОПП «СП» 1 р. 4 міс.) другого рівня вищої освіти за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія;
  • Освітньо-наукова програма «Системне програмування» (термін навчання 1 рік 9 місяців) (ОНП «СП» 1 р. 9 міс.) другого рівня вищої освіти за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія

затверджені Вченою радою ХНУРЕ 29 березня 2019 року та вводиться в дію з 1 вересня 2019 року Наказом № 178 від 03.04.2019 року. Освітні програми узгоджені з першим проректором ХНУРЕ, в.о. начальника відділу ЛА та ВСЗЯО; розглянута на засіданні Вченої ради факультету КІУ (Протокол № 7 від 13.03.2019 року) та представниками роботодавців.

Ознайомитися зі змістом освітніх програм можна за посиланням: http://dec.nure.ua/uk-education-programs/