Архивы за год 2019

Вітаємо колег з обранням за конкурсом на посади науково-педагогічних працівників!

Відповідно до Рішення Вченої ради факультету Комп’ютерної інженерії та управління та Вченої ради ХНУРЕ – були обраними за конкурсом: Волк Максим Олександрович – на посаду професора кафедри; Каргін Анатолій Олексійович – на посаду професора кафедри (за сумісництвом); Кучук Георгій Анатолійович – на посаду професора кафедри (за сумісництвом); Можаєв Олександр Олександрович – на посаду професора кафедри […]

Завершила роботу ЕК з захисту атестаційних робіт магістрів денної форми навчання за ОП «Комп’ютерні системи та мережі»

Вітаємо з успішним захистом магістерської атестаційної роботи Цай Лей!

Завершила роботу ЕК з захисту атестаційних робіт магістрів денної форми навчання за ОП «Системне програмування»

Вітаємо з успішним захистом магістерської атестаційної роботи Болгова Р.С.!

Відбулося засідання ЕК з захисту атестаційних робіт магістрів заочної форми навчання за ОП «Системне програмування»

Вітаємо з успішним захистом магістерських атестаційних робіт Кочегарову В.В., Пославську Ю.Є., Варича Т.М., Лисенка О.Ю., Пономарьова В.В., Сичова В.С.!