Освітньо-професійна програма “Комп’ютерна інженерія” для здобуття освітнього рівня бакалавр за спеціальністю “123 – Комп’ютерна інженерія” (2020 рік прийому)

Шкіль О.С.
доцент каф. АПОТ
Керівник проектної групи
Філіппенко І.В.
доцент каф. АПОТ
Член проектної групи
Коваленко А.А.
Завідувач каф. ЕОМ
Член проектної групи
Волк М.О.
професор каф. ЕОМ
Член проектної групи

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерна інженерія» (ОПП «КІ») першого рівня вищої освіти за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія затверджена Вченою радою ХНУРЕ 24 лютого 2020 року та вводиться в дію з 1 вересня 2020 року, відповідно до Наказу ХНУРЕ № 117 від 27.02.2020 року. ОПП «КІ» узгоджена з першим проректором ХНУРЕ, начальником відділу ЛА та ВСЗЯО; розглянута на засіданні Вченої ради факультету КІУ (Протокол № 6 від 31.01.2020 року); погоджена з представником студентського самоврядування та представниками роботодавців.

ОПП «КІ», відповідно до результатів перегляду, затверджена Вченою радою ХНУРЕ 28.01.2021 року, Протокол № 1.

Ознайомитися зі змістом ОПП «КІ» можна за посиланням: https://nure.ua/wp-content/uploads/Education_programs/2020/2020_bak_123_opp_kiuki.pdf