Освітні програми для здобуття освітнього рівня магістр за спеціальністю “123 – Комп’ютерна інженерія” (2020 рік прийому)

Кривуля Г.Ф.
проф. каф. АПОТ
Керівник проектної групи у 2020 році
Чумаченко С.В.
зав. каф.
АПОТ
Литвинова Є.І.
проф. каф. АПОТ
Міхаль О.П.
проф. каф. ЕОМ
Горбачов В.І.
проф. каф. ЕОМ
Члени проектної групи у 2020 році

затверджені Вченою радою ХНУРЕ 24 лютого 2020 року та вводиться в дію з 1 вересня 2020 року, відповідно до Наказу ХНУРЕ № 117 від 27.02.2020 року. Освітні програми узгоджені з першим проректором ХНУРЕ, в.о. начальника відділу ЛА та ВСЗЯО; розглянута на засіданні Вченої ради факультету КІУ (Протокол № 6 від 31.01.2020 року); погоджена з представником студентського самоврядування та представниками роботодавців.

Освітні програми та навчальні плани за результатами переглядів проектною групою, відповідно до рішень засідань кафедри та Вченої ради факультету КІУ, були затверджені рішеннями Вченої ради ХНУРЕ: