Regulatory framework for the organization of training of graduate and doctoral students

LAWS AND REGULATIONS OF THE OFFICE OF MINISTERS OF UKRAINE
Закон України «Про вищу освіту»
Постанова від 24 липня 2013 р. № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»
Постанова від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (із змінами)
Постанова від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» (із змінами)
Постанова від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»
Постанова від 27 липня 2016 р. № 567 «Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
Постанова від 10 травня 2018 р. № 347 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187»
Постанова від 4 липня 2018 р. № 519 «Про внесення змін до постанови Кабінетів міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567»
Постанова від 06.03.2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження «ступеня доктора філософії»
Постанова від 21.10.2020 р. № 979 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 і від 6 березня 2019 р. № 167»
ORDERS OF THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE
Наказ МОН України від 12.01.2017 року № 40 "Про затвердження Вимог до оформлення дисертації"
Наказ МОН України від 12.03.2019 року №338 «Про державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науковотехнічної) діяльності»
Наказ МОН України від 23.09.2019 року № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»
Лист МОН України від 14.05.2020 №1/9-249 «Щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій»
Лист МОН України від 11.06.2020 №1/9-318 «Про планування дисертацій»
LOCAL REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK of NURE