Обговорення проекту ОПП "Комп'ютерна інженерія" за спеціальністю 123 - Комп'ютерна інженерія 2022 року набору

Обговорення освітніх програм та навчальних планів
Відповісти
Аватар користувача
Віталій Ткачов
Учений секретар
Повідомлень: 21
З нами з: 25 липня 2020, 18:33
Основна посада: Доцент
Сумісництво: Доцент (сумісник)
Контактна інформація:

Обговорення проекту ОПП "Комп'ютерна інженерія" за спеціальністю 123 - Комп'ютерна інженерія 2022 року набору

Повідомлення Віталій Ткачов »

Шановні викладачі, здобувачі вищої освіти, випускники та роботодавці!

05.11.2021 року відбулося засідання кафедри ЕОМ (Протокол № 26), на якому одне з питань було присвячене старту розробки проектів освітніх програм та навчальних планів 2022 року прийому та перегляду освітніх програм та навчальних планів 2019-2021 років прийому.

У зв'язку з цим, проектна група розпочала активну роботу та просить надати пропозиції до проекту ОПП "Комп'ютерна інженерія" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 123 - Комп'ютерна інженерія 2022 року набору та пропозиції щодо внесення змін до освітніх програм та навчальних планів 2019-2021 років прийому цього ж рівня та спеціальності.

Пропозиції можна надсилати на електронну адресу голови проектної групи - Шкілю Олександру Сергійовичу (доцент кафедри АПОТ) або публікувати на даному форумі.

Аватар користувача
Тетяна Фесенко
Повідомлень: 1
З нами з: 03 жовтня 2020, 12:03
Основна посада: Професор
Сумісництво: Професор (сумісник)

Re: Обговорення проекту ОПП "Комп'ютерна інженерія" за спеціальністю 123 - Комп'ютерна інженерія 2022 року набору

Повідомлення Тетяна Фесенко »

Вношу пропозицію щодо присвоєнню освітній компоненті ОК 9 «Теорія ймовірності та матстатистика» з числа програмних результатів навчання – вміння N 8 «Вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей». Це пов’язано з особливостями змісту освітнього компоненту, що відображено у робочій програмі та навчальному контенті.

Аватар користувача
Олег Міхаль
Повідомлень: 3
З нами з: 03 жовтня 2020, 11:50
Основна посада: Професор

Re: Обговорення проекту ОПП "Комп'ютерна інженерія" за спеціальністю 123 - Комп'ютерна інженерія 2022 року набору

Повідомлення Олег Міхаль »

У циклі професійної підготовки до освітнього компонента 22 (Алгоритми та структури даних) можна додати фахову компетентність Р2, Здатність використовувати сучасні методи і мови програмування для розроблення алгоритмічного та програмного забезпечення.

Михайло Гунько
Повідомлень: 1
З нами з: 03 жовтня 2020, 12:18
Інше: Здобувач першого рівня вищої освіти

Re: Обговорення проекту ОПП "Комп'ютерна інженерія" за спеціальністю 123 - Комп'ютерна інженерія 2022 року набору

Повідомлення Михайло Гунько »

Під час формування освітньої траєкторії виникає проблема, що здобувача переводять в іншу групу в залежності від обраних вибіркових компонентів. Вважаю, що цю проблему необхідно виправити так як:
- порушується зв'язок з куратором академічної групи, до якого звикаєш протягом першого року навчання та навіть маєш спільні з ним наукові публікації;
- можна опинитися навіть на іншій кафедрі та потрапити за траєкторією до керівників кваліфікаційних робіт не з кафедри за якою навчався з першого курсу при бажанні там навчатися.

Таким чином, вношу пропозицію вільного вибору студентом академічної групи та унеможливити вплив освітньої траєкторії на зміну академічної групи та тим більше зміни кафедри, за якою іде підготовка до дипломування.

Аватар користувача
Віталій Ткачов
Учений секретар
Повідомлень: 21
З нами з: 25 липня 2020, 18:33
Основна посада: Доцент
Сумісництво: Доцент (сумісник)
Контактна інформація:

Re: Обговорення проекту ОПП "Комп'ютерна інженерія" за спеціальністю 123 - Комп'ютерна інженерія 2022 року набору

Повідомлення Віталій Ткачов »

У блоці освітніх компонент професійної та практичної підготовки (вибіркові) доцільно збільшити кількість освітніх компонент у восьмому семестрі з метою звуження направленості якісної підготовки здобувачів у зв'язку з роботою над кваліфікаційною роботи, яка має сама по собі звужену та конкретну тематику.

Сніжана Кузнецова
Повідомлень: 2
З нами з: 22 листопада 2021, 02:00
Інше: Випускниця кафедри

Re: Обговорення проекту ОПП "Комп'ютерна інженерія" за спеціальністю 123 - Комп'ютерна інженерія 2022 року набору

Повідомлення Сніжана Кузнецова »

Рівень підготовки за першим рівнем вищої освіти за ОПП "КІ" показує, що його достатньо для опанування таких професій на ІТ-ринку як початковий програміст, тестувальник. Це пов'язано перш за все з якістю підготовки саме за програмними складовими освітньої програми. Однак, на жаль, здобувачі, отримуючи такий багаж знань, відразу працевлаштовуються та починають далі отримувати знання уже на реальних місцях роботи, що зменшує контингент абітурієнтів до магістратури, та, власне, не дає можливості підвищувати рівень кваліфікації до рівня мідл-програміста чи сеньйора, продовжуючи навчання.
Тому, як випускниця, вважаю, що необхідно посилювати вертикальну міць підготовки першого та другого рівнів, щоб здобувачі продовжили навчання у магістратурі за результатами навчання у бакалавраті, відповідно, збільшувати рівень своєї компетенції в ІТ-сфері і, таким чином, працевлаштовуватися на більш високооплачувані робочі місця в галузі ІТ. :)

Віталій Мартовицький
Заступник завідувача кафедри
Повідомлень: 1
З нами з: 03 жовтня 2020, 11:49
Основна посада: Доцент

Re: Обговорення проекту ОПП "Комп'ютерна інженерія" за спеціальністю 123 - Комп'ютерна інженерія 2022 року набору

Повідомлення Віталій Мартовицький »

Доцільно розширити блок Академічна мобільність. У тому числі можливість перезарахування виробничої та передатестаційної практик, якщо здобувач працює на фірмі – базі практики у рамках неформальної освіти.

Аватар користувача
Юлія Шматько
Повідомлень: 1
З нами з: 30 листопада 2021, 18:51
Сумісництво: Асистент (сумісник)

Re: Обговорення проекту ОПП "Комп'ютерна інженерія" за спеціальністю 123 - Комп'ютерна інженерія 2022 року набору

Повідомлення Юлія Шматько »

Як викладач, який працює перший рік в межах даної освітньої програми, вношу пропозиції щодо діючих освітніх програм в межах можливості їх перегляду та щодо освітньої програми для 2022 року набору:
1) вибіркові освітні компоненти в навчальному плані необхідно іменувати як "Вибір 1", "Вибір 2" і т.д. та, відповідно, здобувачам надавати можливість обирати ці дисципліни з пулу доступних за відповідністю ємкісної характеристики кредитів ЄКТС;
2) якщо перша пропозиція має право на життя, то дисципліни вільного вибору мають мати компетенції в межах діючої освітньої програми;
3) вибір необхідно здійснювати щороку на наступний навчальний рік в межах ємності потоків за дисциплінами та можливостями викладачів забезпечити кількість здобувачів. Цей вибір обумовлений мінливістю ринку;
4) дисципліни соціально-економічного блоку мають більш широко бути адаптованими до специфіки спеціальності або галузі.

Аватар користувача
Катерина Гвоздецька
Повідомлень: 1
З нами з: 30 листопада 2021, 18:47
Основна посада: Старший лаборант
Інше: Здобувач першого рівня вищої освіти

Re: Обговорення проекту ОПП "Комп'ютерна інженерія" за спеціальністю 123 - Комп'ютерна інженерія 2022 року набору

Повідомлення Катерина Гвоздецька »

Пропоную збільшити кількість кредитів дисципліни Інтерфейси паралельного програмування до чотирьох за рахунок дисципліни Основи обчислювального інтелекту, у відповідності до партнерських відносин кафедри з роботодавцями.

Аватар користувача
Віталій Ткачов
Учений секретар
Повідомлень: 21
З нами з: 25 липня 2020, 18:33
Основна посада: Доцент
Сумісництво: Доцент (сумісник)
Контактна інформація:

Re: Обговорення проекту ОПП "Комп'ютерна інженерія" за спеціальністю 123 - Комп'ютерна інженерія 2022 року набору

Повідомлення Віталій Ткачов »

01.12.2021 року на кафедрі Електронних обчислювальних машин відбулося засідання постійно діючої комісії з навчально-методичної роботи кафедри, на якому обговорювалися пропозиції щодо змісту освітньої програми 2022 року набору та попередніх років в частині їх перегляду. Пропозиції є основою для висунення їх на затвердження засіданням кафедри.

Відповісти