Професійна активність викладачів кафедри

Контроль кадрових вимог серед викладачів кафедри Електронних обчислювальних машин здійснюється у відповідності до кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 347 від 10.05.2018 року, № 180 від 03.03.2020 року, № 365 від 24.03.2021 року).

Програмна система контролю кадрових вимог (версія 3.1) реалізована на платформі Google Sheets та передбачає постійне оновлення даних викладачами та відповідальною особою за кадрові вимоги для надання актуальної інформації до відділу ліцензування, акредитації та внутрішньої системи забезпечення якості освіти, яким інформація актуалізується в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

П.І.Б.ПосадаМодуль

Версія програмного забезпечення 2.0 (не оновлюється з 01.06.2021 р.)

Посилання на модулі викладачів

Андрусенко Ю.О.  Барковська О.Ю.   Безсонов О.О.   Бовчалюк С.Я.  
Бологова Н.М.  Борисенко В.П.   Волк М.О.  Голубничий Д.Ю.  
Горбачов В.О.  Гусятін М.В.  Дзюбенко В.Ф.   Дух Я.В. 
Дяченко В.О.  Єрошенко О.А.  Єрьоміна Н.С.  Журило О.Д. 
Завизіступ Ю.Ю.  Знайдюк В.Г.  Іванісенко І.М.  Іващенко Г.С. 
Ільїна І.В.  Каргін А.О.  Коваленко А.А. Козлов Ю.В. 
Колтун Ю.М.  Кучук Г.А.  Лебедєв В.О.  Лебедєв О.Г. 
Лебьодкіна А.Ю.  Лукашов С.А.  Лунічкін О.Г.  Ляшенко О.С. 
Майстренко Г.В.  Маковейчук О.М.  Мартовицький В.О.  Міхаль О.П. 
Можаєв О.О.  Ні Я.С.  Нікітіна Л.О.  Носик А.М. 
Партика С.О.  Пивоварова Д.І. Радченко В.О.  Росінський Д.М. 
Рубан І.В.  Руденко О.Г.  Саранча С.М.  Севостьянова О.М. 
Смеляков С.В.  Сорокін А.Р.  Ткачов В.М.  Ткачова Т.С. 
Токарєв В.В.  Торба А.А.  Федорченко В.М.  Фесенко Т.Г. 
Філімончук Т.В.  Фомічов О.О.  Халімова С.В.  Цимбал О.М. 
Шматко О.В.  Янковський О.А.  Ярошевич Р.О.