Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності університету

Відповідно  до ст. 36 Закону України “Про вищу освіту”, протоколу № 7 засідання Вченої ради університету від 16 вересня 2020 року, Наказу № 325 від 16 вересня 2020 року у Харківському національному університеті радіоелектроніки функціонує Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності.

Система визначає принципи та процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Університеті шляхом інтеграції її із дослідженнями, інноваціями та через підвищення якості дослідницької та управлінської діяльності.

Структура системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності