Вибір майбутнього керівника

Відповідно до нормативних вимог в університеті існує графік навчального процесу, який жорстко регламентує розподіл часу на підготовку атестаційних робіт студентами під керівництвом керівників. Виходячи з того, що, для написання якісної кваліфікаційної роботи, часу, який виділяється на це, не завжди вистачає, – на кафедрі прийнято рішення створити інтерактивний інструмент для розподілу студентів при майбутній підготовці бакалаврських та магістерських кваліфікаційних робіт, виробничій практиці на третьому курсі. Студент має змогу оцінити свої можливості, виходячи зі свої власних напрацювань та освітньо-наукових напрямів керівників кваліфікаційних робіт.

Попереднє закріплення студентів за керівниками є гарним підґрунтям розпочати роботу над кваліфікаційною роботою з більшим запасом часу та опублікувати наукові публікації, виконати апробацію результатів досліджень.

Інтерактив реалізований у вигляді таблиць та матриць з інформацією про освітньо-наукові напрями роботи викладачів кафедри, кількість вакантних місць, виходячи з фактичного або попереднього розподілу навчального навантаження викладача.

Освітньо-науковими напрямами викладачів кафедри є:

  • “IoT”, який включає: смарт-технології, людино-машинну взаємодію, програмовані системи, енергоефективні технології, периферійні пристрої, безпеку.
  • “Комп’ютерні системи і мережі”, який включає: програмно-технічні засоби (апаратні, програмовані, реконфігуровані), системне та прикладне програмне забезпечення, розподілені системи, мережні ІТ та Інтернет-сервіси, програмно-керовані мережі та датацентри.
  • “Cloud-технології”, який включає: Cloud та Edge системи, хмарні обчислення, архітектури хмарних систем, хмарні компоненти баз та сховищ даних.
  • “Інтелектуальна обробка даних”, який включає: обробку інформації, математичні моделі обчислювальних процесів, технології виконання обчислень (високопродуктивних, паралельних, розподілених, мобільних, веб-базованих та хмарних, зелених (енергоефективних), безпечних, автономних, адаптивних, інтелектуальних, розумних), візуалізацію, доповнену реальність, машинне навчання, аналіз Big Data, інтелектуальну обробку мультимедіа.
  • “Кіберфізичні системи”, який включає: стаціонарні, мобільні, вбудовані, розподілені, реконфігуровані системи.
  • “ІТ-інфраструктура”, який включає: методи формування баз та сховищ даних, збір та накопичення інформації, застосунки; IT-платформи, конвергентні та гіперконвергентні платформи.

Також додатково рекомендуємо ознайомитися з науковими напрямами роботи викладачів, за якими викладачі здійснюють наукову роботу на кафедрі. А у разі виникнення питань – рекомендуємо звернутися до викладача, написавши листа на корпоративну поштову адресу.