Опитування здобувачів

Опитування здобувачів вищої освіти, як правило, проводяться перед кожною сесією. Потім вони обговорюються на засіданні кафедри із залученням стейкхолдерів, представників студентського самоврядування і просто зацікавлених активних здобувачів вищої освіти.

Метою організації регулярних онлайн опитувань здобувачів вищої освіти є те, щоб вони відчували, що їхня думка береться до уваги і впливає на розвиток освітньої програми, за якою вони навчаються. В основі опитувань лежить ідея поширення позитивних практик і усунення негативних практик викладання, вивчення динаміки якості навчальних курсів та якості викладання. На кафедрі побудована система опитувань таким чином, що викладачі самі заохочують своїх студентів до участі в онлайн опитуваннях.

ФОРМИ ОПИТУВАНЬ ЗДОБУВАЧІВ
Опитування за технологією Google формОбговорення на інтерактивному форумі кафедриОпитування з використанням друкованих формОпитування, які проводить відділ ЛА та ВСЗЯООпитування, які проводить соціально-психологічна служба
Результати

Результати