Історія кафедри

У 1962 р. Харківський гірничий інститут перейменували в інститут гірничого машинобудування, автоматики та обчислювальної техніки (Наказ про перейменування № 562 від 06.08.1962 р. ). У зв’язку з цим почали створювати нові кафедри, які відповідали б профілю інституту. В 1962 році була організована кафедра “Обчислювальної техніки та промислової електроніки” (Наказ № 331 від 15.09.1962 р.), яку очолив тоді к.т.н. Волков Олександр Андрійович, який став пізніше д.т.н., професором і створив цілу школу вчених по технічній кібернетиці. З 1971 по 1988 рр. він очолював кафедру технічної кібернетики в КІІЦА (зараз Національний авіаційний університет).

У 1963 р. в зв’язку з розділом кафедри “Обчислювальної техніки та промислової електроніки” (Накази №62 від 20.02.1963 р. і № 153 від 28.04.1963 р.) були створені кафедри: “Обчислювальної техніки” (в.о. завідувача кафедри призначений доц. Волков Олександр Андрійович) і “Промислової електроніки” (в.о. завідувача кафедри призначений доц. Трубецьков Л.В.). Був створений факультет “Обчислювальної техніки” (в.о. декана призначений доц. Волков Олександр Андрійович). Першим обраним завідувачем кафедри “Обчислювальної техніки” став проф. Рвачов Володимир Логвинович. Разом з ним на кафедру прийшли Шабанов-Кушнаренко Юрій Петрович, Мурашко Анрі Гаврилович, Шкляров Леонід Йосипович, Путятін Євген Петрович, Тищенко Володимир Володимирович. Кафедра Обчислювальної техніки здійснювала підготовку інженерів за фахом “Математичні та лічильно-вирішальні прилади та пристрої”. У науковому плані кафедра займалася розробкою засобів обчислювальної техніки, нових методів обчислень, математичним моделюванням властивостей зору людини.

проф. Волков О.А.
завідувач кафедри ОТПЕ
(1962-1963)

проф. Рвачов В.Л.
завідувач кафедри ОТ
(1963-1964)

проф. Бєлік Г.І.
завідувач кафедри ММ
(1964-1966)

26 червня 1964 р. на базі кафедри “Обчислювальної техніки” були створені три кафедри (Наказ № 163 від 30.04.1964 р.): “Технічної кібернетики”, яку очолив к.т.н., доц. Волков Олександр Андрійович, “Математичного програмування і моделювання”, яку очолив д.ф.-м.н., проф. Рвачов Володимир Логвинович, і “Математичних машин”, яку очолив к.т.н., доц. Бєлік Георгій Іванович.

1 вересня 1966 року кафедра “Математичних машин” отримала нову назву “Математичних машин дискретної дії” (Наказ № 53 від 01.09.1966 р.). У зв’язку з відрядженням Бєліка Георгія Івановича в Гвінею, з 7 вересня 1966 року завідувачем кафедри “Математичних машин дискретної дії” став к.т.н., доц. Євдокімов Анатолій Гаврилович, який в 1972 році закінчив докторську дисертацію, а в 1974 р став професором. Євдокімов Анатолій Гаврилович очолював кафедру до 1978 р, а потім очолив кафедру прикладної математики і обчислювальної техніки в Харківській державній академії міського господарства (сучасна назва кафедри: комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова).

проф. Євдокімов А.Г.
завідувач кафедри ММДД
(1966-1978)

доц. Сушко А.Ф.
завідувач кафедри ЕОМ
(1978-1982)

доц. Калінін Г.О.
завідувач кафедри ЕОМ
(1982-1988)

У 1977 р. кафедра “Математичних машин дискретної дії” отримала назву кафедри “Електронних обчислювальних машин” (Наказ № 182 від 31.08.1977 р.).

З 1978 по 1982 рр. завідувачем кафедри ЕОМ був к.т.н., доц. Сушко Анатолій Федорович.

З 1982 до 1988 рр. кафедру очолював к.т.н., доц. Калінін Геннадій Олександрович.

проф. Руденко О.Г.
завідувач кафедри ЕОМ
(1988-2015)

проф. Рубан І.В.
завідувач кафедри ЕОМ
(2015-2016)

проф. Міхаль О.П.
завідувач кафедри ЕОМ
(2017-2019)

З 1988 г. до 2015 г. завідувачем кафедри ЕОМ був д.т.н., проф. Руденко Олег Григорійович. З лютого 2016 по вересень 2019 року проф. Руденко Олег Григорійович очолював кафедру інформаційних систем ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

З 2 листопада 2015 р. по 26 грудня 2016 р. кафедру очолював д.т.н., проф. Рубан Ігор Вікторович. За час керівництва кафедрою були суттєві якісні зміни в сфері організації навчального та наукового процесу, а саме: було оптимізовано розподіл навантаження, захищено ряд дисертацій.

З 27 грудня 2016 р. Рубан Ігор Вікторович переведений на посаду проректора з науково-методичної роботи ХНУРЕ, а в.о. завідувача кафедри призначений доц. Коваленко Андрій Анатолійович.

З 5 січня 2017 року до 31 жовтня 2019 року завідувачем кафедри ЕОМ був доктор технічних наук, доцент Міхаль Олег Пилипович.

проф. Коваленко А.А.
завідувач кафедри ЕОМ
(з 2019 року)

Відповідно до Наказу № 240 від 05.06.2018 р. “Про введення в дію рішення Вченої ради університету” була створена кафедра Технічної інформатики № 2, яка, відповідно до Наказу № 206 від 26.04.2019 р. “Про введення в дію рішення Вченої ради університету”, отримала назву Комп’ютерних інтелектуальних технологій та систем. Наказом № 217 від 26.04.2019 року відповідальною за створення кафедри призначено проф. Аксак Н.Г та закріплено аудиторії № 41а “з” (вилучено з кафедри ЕОМ) та 36а “з” (вилучено з кафедри РТІКС), а згідно Наказу № 331 від 31.07.2019 року з кафедри ЕОМ на кафедру КІТС передано лабораторію № 229. З 02.09.2019 року завідувачем кафедри КІТС призначено проф. Руденка О.Г.

Відповідно до Наказу № 403 від 24.10.2019 р з кафедри ЕОМ на кафедру КІТС передано науково-дослідну лабораторію “Інтелектуальних обчислювальних систем” (№ 221).

З 1 листопада 2019 року д.т.н., професора Коваленка Андрія Анатолійовича призначено завідувачем кафедри ЕОМ.

З 12 березня 2020 року, у зв’язку з введеням карантинних обмежень в Україні, ХНУРЕ перейшло на змішану форму навчання з використанням елементів дистанційного навчання. Викладачами кафедри було адаптовано 123 навчальні дисципліни для дистанційного навчання на освітніх платформах університету.