Візитна карта

У 2022 році кафедрі «Електронні обчислювальні машини» виповнилося 58 років! За цей час вона якісно і кількісно змінювалася з позитивними, а часом і мінорними моментами.

Зараз кафедра є профілюючою в забезпеченні студентів якісними і затребуваними знаннями в області комп’ютерної інженерії. На кафедрі готують професіоналів в галузі комп’ютерних систем та мереж, а також системного програмування.

Кафедра ЕОМ активно співпрацює з вітчизняними та зарубіжними компаніями, що дає можливість проводити стажування та організовувати проходження практики студентами з придбанням актуальних навиків і знань. Завдяки плідній співпраці з Центром навчання студентів іноземними мовами викладачі кафедри ЕОМ навчають іноземних студентів за освітньою програмою «Комп’ютерні системи та мережі» англійською мовою, кількість іноземних абітурієнтів щороку зростає.

Науковий напрямок кафедри ЕОМ – обробка великих потоків даних апаратними, програмними та мережними засобами, інтелектуальні обчислення і технології передачі інформації. В рамках цього основного напряму співробітники кафедри проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

На кафедрі інтенсивно працюють наукові групи викладачів, аспірантів і студентів. Результати науково-дослідної роботи знаходять застосування в навчальному процесі: в лекціях і лабораторних роботах.

З 2020 року в університеті діє нова формула фінансування кафедр. У зв’язку з  цим на кафедрі активно відбуваються процеси впровадження інноваційних технологій у сфери освітньої, наукової та адміністративної роботи. А виходячи з сучасних реалій пандемії коронавірусної хвороби, бурхливою є імплементація електронного документообігу та дистанційного навчання.

Ласкаво просимо на кафедру ЕОМ!