Допоміжна номенклатура справ кафедри


ДОКУМЕНТАЦІЯ З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ

 

СПРАВА № 49.01-ПН-І-1«Графіки навчального процесу» СПРАВА № 49.01-ПН-І-2«Накази по університету на проходження різних видів практики (копії)» СПРАВА № 49.01-ПН-І-3«Накази по університету на підготовку атестаційних робіт (копії)» СПРАВА № 49.01-ПН-І-4«Протоколи засідань постійно діючої комісії з навчально-методичної роботи та документи до них»

 

СПРАВА № 49.01-ПН-І-5«Документація з усіх видів практики » СПРАВА № 49.01-ПН-І-6«План кафедри на видання навчально-методичної літератури» СПРАВА № 49.01-ПН-І-7«Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін» СПРАВА № 49.01-ПН-І-8«Документація із заходів по протидії плагіату»

 

СПРАВА № 49.01-ПН-І-9«Документація із організації та проведення консультацій викладачами кафедри» СПРАВА № 49.01-ПН-І-10«Сертифікати Навчально-методичного відділу на слайд-лекції (копії)» СПРАВА № 49.01-ПН-І-11«Сертифікати Центру технологій дистанційного навчання на електронні навчально-методичні матеріали (копії)» СПРАВА № 49.01-ПН-І-12«Довідки Тестового центру ХНУРЕ на розробку комп’ютерних тестів (копії)»<br /><strong>(до 2021 року)</strong>

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ З НАУКОВОЇ РОБОТИ

 

СПРАВА № 49.01-ПН-ІІ-1«Протоколи засідань постійно діючої комісії з наукової роботи та атестації аспірантів на кафедрі» СПРАВА № 49.01-ПН-ІІ-2«Науково-дослідна робота студентів (графіки роботи гуртків, звітна документація тощо)» СПРАВА № 49.01-ПН-ІІ-3«Наукометричні показники кафедри» СПРАВА № 49.01-ПН-ІІ-4«Договори про співробітництво з кафедрою в науковій сфері»

 

СПРАВА № 49.01-ПН-ІІ-5«Індивідуальні плани роботи аспірантів»

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ З ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 

СПРАВА № 49.01-ПН-ІІІ-1«Штатний розпис кафедри» СПРАВА № 49.01-ПН-ІІІ-2«Розподіл функціональних обов’язків на кафедрі, список довготермінових доручень працівникам кафедри» СПРАВА № 49.01-ПН-ІІІ-3«Інформаційний довідник кафедри (номери телефонів, адреси електронних скринь працівників кафедри)» СПРАВА № 49.01-ПН-ІІІ-4«Розпорядження по факультету КІУ»

 

СПРАВА № 49.01-ПН-ІІІ-5«Розпорядження по кафедрі ЕОМ» СПРАВА № 49.01-ПН-ІІІ-6«Колективні звернення кафедри (копії)» СПРАВА № 49.01-ПН-ІІІ-7«Нагороди кафедри (колективні грамоти або дипломи)» СПРАВА № 49.01-ПН-ІІІ-8«Профорієнтаційна та агітаційна робота»

 

СПРАВА № 49.01-ПН-ІІІ-9«Двосторонні угоди щодо співпраці кафедри з роботодавцями, відгуки стейкхолдерів» СПРАВА № 49.01-ПН-ІІІ-10«Інформація про працевлаштування випускників» СПРАВА № 49.01-ПН-ІІІ-11«Протоколи засідань постійно діючої комісії зі списання справ на кафедрі та акти до них» СПРАВА № 49.01-ПН-ІІІ-12«Документи (акти, довідки) про перевірку кафедри»

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ З ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 

СПРАВА № 49.01-ПН- ІV-1«Звіти кураторів»

 

СЛУЖБОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 

СПРАВА № 49.01-ПН-V-1«Інформація по строкам дії контрактів викладачів кафедри» СПРАВА № 49.01-ПН-V-2«Контракт з завідувачем кафедри (копія)» СПРАВА № 49.01-ПН-V-3«Табелі оплати навчальної роботи з погодинного фонду (копії)» СПРАВА № 49.01-ПН-V-4«Службові, доповідні та пояснювальні записки»