Структура та ролі

Схема розподілу функціональних обов’язків на кафедрі затверджена Розпорядженням завідувача кафедри № 16-2019/2020 від 30.01.2020 року (зі змінами у 2020, 2021 рр.)

Завідувач кафедри
Електронних обчислювальних машин


Коваленко Андрій Анатолійович
д.т.н., професор
Учений секретар кафедри


Ткачов Віталій Миколайович
к.т.н., доц.
СЕКРЕТАРІАТ КАФЕДРИ


Жадан Валентина Миколаївна
інженер ІІ категоріїЧернишова Ганна Миколаївна
інженер
Завідувач навчальної лабораторії


Войтенко Валерій Іванович
Заступник завідувача кафедри (загальні питання)


Волк Максим Олександрович
д.т.н., професор
Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи


Філімончук Тетяна Володимирівна
к.т.н., доцент
Заступник завідувача кафедри з наукової роботи


Мартовицький Віталій Олександрович
к.т.н., доц.
Контроль за дотриманням кадрових вимог на кафедрі


Філімончук Тетяна Володимирівна
к.т.н., доцент
Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти на кафедрі


Ільїна Ірина Віталіївна
к.т.н., доцентЯнковський Олександр Аркадійович
к.т.н., доцент
Діловодство з науково-дослідної роботи кафедри


Лебедєв Олег Григорович
к.т.н., доцент
Організація ліцензування та акредитація спеціальностей і освітніх програм; зв'язок з відділом ЛА та ВСЗЯО


Ільїна Ірина Віталіївна
к.т.н., доцент
Розподіл навчального навантаженняРосінський Дмитро Миколайович
ст. викл.
Організація науково-дослідної роботи студентів


Іващенко Георгій Станіславович
к.т.н., доц.
Ведення паспорту кафедри


Ткачов Віталій Миколайович
к.т.н., доц.
Розробка освітніх програм та навчальних планівЛяшенко Олексій Сергійович
к.т.н., доцентГорбачов Валерій Олександрович
к.т.н., професорДяченко Владислав Олександрович
ст. викл.

Моніторинг наукометричних показників співробітників кафедри


Ткачов Віталій Миколайович
к.т.н., доц.
Контроль стану індивідуальних планів викладачів кафедри


Ткачов Віталій Миколайович
к.т.н., доц.Єрошенко Ольга Артурівна
ас.
Формування плану кафедри на видання навчально-методичної літератури


Ткачов Віталій Миколайович
к.т.н., доц.
Координація роботи аспірантів та зв'язок з відділом аспірантури та докторантури


Ткачов Віталій Миколайович
к.т.н., доц.
Моніторинг рейтингових показників кафедри


Єрьоміна Наталія Сергіївна
к.т.н., ст. викл.
Зв’язки з ННЦ заочної форми навчання


Дяченко Владислав Олександрович
ст. викл.
Наповнення електронного архіву ElAr науковими публікаціямиГвоздецька Катерина Павлівна
ст. лаб.
Профорієнтаційна та агітаційна робота


Партика Станіслав Олександрович
ст. викл.Олефіренко Ярослав Вадимович
ст. лаб.
Організація виконання кваліфікаційних робіт та курсового проектування


Росінський Дмитро Миколайович
ст. викл.
Функціонування ІТ-інфраструктури та сайту кафедри


Ткачов Віталій Миколайович
к.т.н., доц.Єрошенко Ольга Артурівна
ас.
Організація практики студентів


Севостьянова Олена Миколаївна
інженер ІІ категорії
Ведення табелю обліку робочого часуЧернишова Ганна Миколаївна
інженер
Перевірка кваліфікаційних робіт на плагіат


Бологова Наталія Миколаївна
асистент
Координація роботи з навчальним відділом з питань погодинної роботи викладачівЧернишова Ганна Миколаївна
інженер
Нормоконтроль в кваліфікаційних роботах студентів


Росінський Дмитро Миколайович
ст. викл.
Організація міжнародного співробітництва та взаємодія з відділом міжнародних зв’язків


Іванісенко Ігор Миколайович
к.т.н., доцент
Контроль здачі КНМЗ дисциплін та зв'язок з електронною бібліотекою ХНУРЕ з питань навчально-методичного комплексу


Севостьянова Олена Миколаївна
інженер ІІ категорії
Контроль підвищення кваліфікації викладачами


Ткачов Віталій Миколайович
к.т.н., доц.
Контроль по робочим програмах з навчальних дисциплін


Янковський Олександр Аркадійович
к.т.н., доцент
Зв’язки з випускниками кафедри


Єрьоміна Наталія Сергіївна
к.т.н., ст. викл.Ляшенко Олексій Сергійович
к.т.н., доцент
Контроль ведення журналів додаткових консультацій


Запорожець Олена Борисівна
інженер ІІ категорії
Зв'язки з роботодавцями (стейкхолдерами)


Єрьоміна Наталія Сергіївна
к.т.н., ст. викл.Ляшенко Олексій Сергійович
к.т.н., доцент
Ведення журналів взаємовідвідувань


Міхаль Олег Пилипович
д.т.н., професор
Ведення журналів реєстрації інструктажів з техніки безпеки, пожежна безпека на кафедрі


Войтенко Валерій Іванович
зав. навч. лаб.
Контроль ведення електронних журналів успішності студентів викладачами кафедри


Дяченко Владислав Олександрович
ст. викл.
Діловодство на кафедріЖадан Валентина Миколаївна
інженер ІІ категорії
Підготовка студентів до участі в олімпіадах


Волк Максим Олександрович
д.т.н., професорПартика Станіслав Олександрович
ст. викл.