Професор Безсонов Олександр Олександрович

Народився 21 жовтня 1982 р. в м. Харків, УРСР. Володіння мовами: російська, українська, англійська, польська. Доктор технічних наук, професор, професор кафедри ЕОМ (внутрішній сумісник).


ОСВІТА


1999-2004 рр. – студент Харківського національного університету радіоелектроніки; спеціальність “Системне програмування”.
2004-2008 рр. – аспірант кафедри ЕОМ за спеціальністю “05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту”.
2008 – кандидат технічних наук за спеціальністю “05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту”. Тема дисертації: «Нейронна мережа СМАС і її застосування для адаптивної обробки інформації».
2013 г. – доцент по кафедрі ЕОМ.
2013-2016 рр. – докторант кафедри ЕОМ за спеціальністю “05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту”.
2017 р. – доктор технічних наук за спеціальністю “05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту”. Тема дисертації: “Еволюційні штучні нейронні мережі прямого розповсюдження: архітектури, навчання, застосування”.
2020 – професор по кафедрі ЕОМ.


ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


2005-2010 рр. – директор Software Connectivity компанії Advanced Digital Broadcast.
2010-2012 рр. – директор Software Engineering Unit компанії Advanced Digital Broadcast.
2012-2013 рр. – директор ADB UA Broadcast Division TG компанії Advanced Digital Broadcast.
2013-2014 рр. – директор TG Department UA компанії Advanced Digital Broadcast.
2012-2017 рр. – доцент кафедри ЕОМ, ХНУРЕ.
2017-2019 рр. – професор кафедри Інформаційних систем ХНЕУ ім. Семена Кузнеця.
З 2017 року – професор кафедри ЕОМ ХНУРЕ (сумісник).


НАВЧАЛЬНА РОБОТА


Керівник науково-дослідної практики магістрів. Автор методичних вказівок з дисциплін: нейронні обчислювальні структури, проектування мікроконтролерних систем.


НАУКОВА РОБОТА


Був одним з виконавців держбюджетних тем: “Еволюційні гібридні системи обчислювального інтелекту зі змінною структурою для інтелектуального аналізу даних” (№ ДР 0110U000458) (розділ “Еволюційні гібридні методи і моделі інтелектуальної обробки інформації зі змінною структурою в умовах невизначеності”); “Нейро-фаззі системи для поточної кластеризації та класифікації послідовностей даних в умовах їх спотворення відсутніми і аномальними спостереженнями” (№ ДР 0113U000361) (розділ “Адаптивні методи і моделі класифікації даних і прогнозування часових рядів в умовах їх спотворення відсутніми і аномальними спостереженнями на основі штучних імунних систем”); “Розробка теоретичних основ і математичного забезпечення нейро-фаззі систем ранньої діагностики, прогнозування і моделювання в умовах апріорної і поточної невизначеності” (№ ДР 0101U001762); а також госпдоговірних тем: “Розробка і виготовлення системи збору і обробки інформації про стан трубчастих печей виробництва феросплавів” (№ ДР 0104U009291), затверджених Міністерством освіти і науки України. В рамках зазначених тем були розроблені методи і моделі ідентифікації та управління динамічними об’єктами на основі еволюційних штучних нейронних мереж з урахуванням апріорної інформації про властивості вхідних даних.

Має понад 130 публікацій.


МІЖНАРОДНА АКТИВНІСТЬ


Стажування в UNIVERSITE LUMIERE LYON 2, Lyon, France, 2017 р.


СЕРТИФІКАЦІЯ


Anglo European School of English, Bournemouth, United Kingdom.