Показники співробітників та аспірантів кафедри в Google Академії

П.І.Б.
Google Academy
ID
hi10Σcith
Δ5
i10
Δ5
Σcit
Δ5
Андрусенко Ю.О....00000 0
Аргунов В.В....0 0 0 0 0 0
Астрашков М.А.... 00 0 0 0 0
Барковська О.Ю.Uj96xp4AAAAJ 2 0 22 2 0 21
Безсонов О.О.7W3CK7kAAAAJ5 2 103 4 0 53
Бовчалюк С.Я.BsvsBhIAAAAJ 3 1 342 0 22
Бондаренко М.Е.... 0 0 00 0 0
Болдиш М.І.... 00 0 0 00
Бологова Н.М.bp49TukAAAAJ3 1 33 3 1 33
Борисенко В.П.... 0 0 0 0 00
Войтенко В.І.r5nghQMAAAAJ 1 0 21 0 2
Волк М.О.wTC0EzgAAAAJ 5 2 106 4 2 68
Волкова Л.М.... 0 0 00 0 0
Волотка Н.В....00 0 0 0 0
Голубничий Д.Ю.vKxi3u4AAAAJ 5 1 70 4 1 42
Гора М.В.... 00 0 0 0 0
Горбачов В.О.I55Z3MMAAAAJ3 018 3 0 18
Гусятін М.В.PZDpED0AAAAJ 2 0 142 0 7
Демчук В.Г.... 0 0 0 0 0 0
Дзюбенко В.Ф.ITC4M5EAAAAJ 1 0 3 1 0 3
Дух Я.В.cENJVaIAAAAJ 0 0 0 0 0 0
Дяченко В.О.dC3YvlwAAAAJ 4 1 37 2 119
Єрошенко О.А.znSveekAAAAJ 3 0 21 3 0 21
Єрьоміна Н.С.kHa2YnYAAAAJ3244 3 2 44
Жадан В.М.... 0 0 00 0 0
Журило О.Д.... 0 0 0 0 0 0
Завизіступ Ю.Ю.yO7YAMUAAAAJ 3 0 33 3 0 16
Зав’ялова О.В.... 0 0 0 0 0 0
Запорожець О.Б.... 0 0 0 0 0 0
Знайдюк В.Г.HspFtJMAAAAJ 2 0 14 1 0 3
Іванісенко І.М.LkOev_UAAAAJ 7 6 127 7 6 122
Іващенко Г.С.PLrltVsAAAAJ 3 0 15 2 0 11
Ільїна І.В.eQv96sIAAAAJ 4 1 68 3 1 36
Казьміна Д.Р.... 0 0 0 0 0 0
Каргін А.О.CsMAGsEAAAAJ 6 4 186 5396
Коваленко А.А.9KzEtDMAAAAJ 18 24 914 16 21 821
Козлов Ю.В.nkivdaAAAAAJ 2 1 32 2 0 17
Колісник Я.В.... 0 0 0 00 0
Колтун Ю.М.D-X2UwkAAAAJ 2 0 13 2 0 11
Кучук Г.А.gHejYRUAAAAJ 2846 1764 21 33 1231
Лебедєв В.О. 0 00 0 0 0
Лебедєв О.Г.lZhKAZwAAAAJ 2 1 31 2 1 23
Лебьодкіна А.Ю.... 0 00 0 0 0
Лукашов С.А.... 0 0 00 0 0
Лунічкін О.Г.... 0 0 0 0 0 0
Ляшенко О.С.pw6OTkEAAAAJ3 0 36 2 0 19
Майстренко Г.В.atf_hNIAAAAJ 5 3 60 5 360
Маковейчук О.М.7KIOQkgAAAAJ 11 13 368 1113 304
Мартовицький В.О.skabW_UAAAAJ 6 5 130 6 5 130
Міхаль О.П.P5E2kvUAAAAJ5 1 86 2 0 20
Можаєв О.О.F8ndWKUAAAAJ 87 3055 2107
Ні Я.С.1SoXj7sAAAAJ 2 0 17 2 0 16
Нікітіна Л.О.... 0 0 0 0 0 0
Носик А.М.PYqPZboAAAAJ3 0 23 2 0 13
Партика С.О.qFrMtksAAAAJ 3 0 24 3 0 16
Пивоварова Д.І.OntoOcYAAAAJ 0 0 0 0 00
Пономаренко О.Є.... 0 0 0 0 0 0
Радченко В.О.iXxTn0sAAAAJ 1 0 20 0 0
Росінський Д.М.u0sLfLUAAAAJ 1 0 1 1 0 1
Рубан І.В.qEHrM0YAAAAJ 1217 587 1216 477
Руденко О.Г.QoKhkZ8AAAAJ 1112 100665354
Сандркін Д.Л.... 00 00 0 0
Саранча С.М....0 0 0 0 0 0
Севостьянова О.М.rQ6ThMcAAAAJ0 0 00 0 0
Смеляков С.В.... 0 0 0 0 0 0
Сорокін А.Р.... 0 0 0 0 0 0
Ткачов В.М.6lo0JxkAAAAJ1315 335 13 15328
Ткачова Т.С.Mox7wTIAAAAJ 2 0 17 2 0 17
Товчиречко Д.О.... 0 0 0 0 00
Токарєв В.В.IlYm0DsAAAAJ 1112 221 11 12 218
Торба А.А.RYji1ygAAAAJ 2 0 6 2 0 5
Федорченко В.М.mTSD2AkAAAAJ 4 1 573 0 39
Фесенко Т.Г.WmUVvmcAAAAJ 13 16 506 11 13 445
Філімончук Т.В._FTVLswAAAAJ 4 4 37 2 1 28
Фомічов О.О.... 0 0 0 0 0 0
Халімова С.В.qnHUfyEAAAAJ1 0 1 1 0 1
Цимбал О.М.10Yp4q0AAAAJ 6 6 168 4 1 59
Чалий В.А.... 000 0 0 0
Чернишова Г.М.... 0 0 0 0 00
Шевцов І.О.... 0 0 0 0 0 0
Шматко О.В.Wyv6ESUAAAAJ 6 3 135 5 1 90
Янковський О.А.MdgVo0EAAAAJ 2142 21 40
Ярошевич Р.О.... 0 0 0 0 0 0