Професор Горбачов Валерій Олександрович

Народився 13 березня 1947 р. Володіння мовами: російська, українська, французька, англійська. Кандидат технічних наук, професор, професор кафедри, директор Центру навчання студентів іноземними мовами.


ОСВІТА


1970 р. – інженер-електрик, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – обчислювальна техніка.

1975 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – математичне моделювання та обчислювальні методи. Спецтема. Науковий керівник – професор Євдокімов А.Г.

1986 р. – присвоєне вчене звання доцента по кафедрі Електронних обчислювальних машин.

2005 р. –  присвоєне вчене звання професора по кафедрі Електронних обчислювальних машин.


НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ


1972-1975 рр. – асистент, Харківський інститут радіоелектроніки.
1975-1984 рр. – старший викладач, Харківський інститут радіоелектроніки.
1984-1996 рр. – доцент, Харківський інститут радіоелектроніки.
З 1996 року – професор кафедри електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки.
З 1999 року – директор Центру навчання студентів іноземною мовою, Харківський національний університет радіоелектроніки.


НАВЧАЛЬНА РОБОТА


Лекційні курси: моделювання систем, Introduction to speciality (англійською мовою). Викладацька робота за кордоном французькою мовою з 1979 р. по 1984 р.
Підготував 8 навчальних посібників (2 – французькою мовою), більше 30 методичних посібників.


НАУКОВА РОБОТА


Відповідальний виконавець і керівник ряду госпдоговірних і держбюджетних науково-дослідних робіт, серед яких: 279-1 «Розробка систем моделювання засобів обчислювальної техніки» (№ДР 0194U04667), 368-1 «Навчальна система автоматизованого проектування мікропроцесорних систем» (№ДР 0194U021695 ), 030 «Розробка та дослідження ефективності інтелектуальної інтегрованої платформи засобів автоматизованого проектування електронних систем» (№ ДР 0197U008895).
Результати: впроваджені в радіотехнічні комплекси методи і алгоритми визначення місцезнаходження об’єктів; цифрові системи візуалізації авіатренажерів; навчальна автоматизована система проектування і моделювання мікропроцесорних систем.
Наукові інтереси: теорія моделювання, високорівневий опис складних систем. Керівник аспірантської підготовки.


ГРОМАДСЬКА РОБОТА


Був заступником декана факультету з навчально-методичної роботи, керівником студентських наукових семінарів.
В даний час – директор Центру навчання студентів іноземними мовами; був керівником міжнародної програми магістерської підготовки за спеціальністю Information system, data mining and knowledge discovery; протягом довгого часу був членом екзаменаційної комісії за спеціальністю “комп’ютерна інженерія” Харківського національного університету радіоелектроніки.

З 2017 р. – член групи з розробки освітніх програм спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія”.

З 2019 р. – член постійно діючої комісії з наукової роботи та атестації аспірантів на кафедрі ЕОМ.

З 2019 р. – член постійно діючої комісії з навчально-методичної роботи  на кафедрі ЕОМ.


ХОБІ ТА ЗАХОПЛЕННЯ


Спорт і музика.