Міжнародна діяльність

Програма подвійного дипломування з вищою школою менеджмента інформаційних систем ISMA (Латвія)

Програма передбачає отримання кваліфікації «Магістр, комп’ютерна інженерія, системне програмування» в NURE та кваліфікації «Магістр з комп’ютерних систем. Кваліфікація – системний аналітик» в ISMA.

Навчання здійснюється в межах освітньо-наукової програми «Системне програмування» в NURE та «Комп’ютерні системи» в ISMA за узгодженими навчальними планами.

Координатор від NURE надає консультації студентам, контролює виконання індивідуальних навчальних планів студентів, надсилає в ISMA дані про результати семестрового контролю в NURE.

Студенти, які зацікавлені в участі в програмі, повинні звернутися до координатора від NURE Барковської Олесі, доц. каф. ЕОМ для подання заяв згідно з процедурою участі в програмі.

Показники для участі у програмі – рівень знань англійської мови не нижче intermediate, академічні переваги та мотивація студентів на навчання за кордоном.

Документи, які необхідно підготовити для участі у програмі:

– Рекомендаційний лист від декана факультету,
– мотиваційний лист,
– резюме (CV),
– копія паспорту,
– документ, що свідчить про наявність кваліфікації бакалавра,
– міжнародний сертифікат, який підтверджує рівень володіння англійською мовою, не нижче рівня В2 (або довідка про те, що попередня освіта отримана англійською мовою)
– реєстраційний збір у розмірі 75 Євро.

Зарахування Студента до ISMA відбувається після підписання Студентом угоди про навчання та сплати за навчання в ISMA 600USD на рік.

Повна тривалість навчання студентів NURE за програмою «Комп’ютерні системи» виконується у повному обсязі в ISMA терміном 2 навчальних роки (120 кредитів ЄКТС) англійською мовою.

Студент має право вивчати дисципліни та отримувати контроль знань в ISMA із використанням технологій дистанційного навчання по підготовленим та наданим викладачами із ISMA матеріалам.

Закінчення освітньої підготовки студентів відбувається шляхом захисту атестаційної роботи другого (магістерського) рівня вищої освіти (АР) в обох ЗВО. Підготовка АР в ISMA виконується під керівництвом наукового керівника ISMA із дотриманням вимог до змісту та оформленню роботи в ISMA

Захист атестаційної роботи в ISMA відбувається очно або з використанням технологій дистанційного навчання в присутності комісії ISMA та/або із залученням координатора від NURE.

Студенту, який успішно завершив навчання за освітніми програмами, присуджується ступінь магістра та видаються окремі документи про вищу освіту з додатками, встановленими у закладах вищої освіти.