Професор Каргін Анатолій Олексійович

Народився 13 лютого 1951 року. Володіння мовами: російська, українська, англійська. Доктор технічних наук, професор, професор кафедри ЕОМ (зовнішній сумісник).


ОСВІТА


1973 р. – закінчив Донецький державний університет; кваліфікація – радіофізик; спеціальність – Радіофізика та електроніка, спеціалізація –  технічні засоби систем управління.
1974-1977 рр. – навчання в аспірантурі на кафедрі «Технічні засоби систем управління» за спеціальністю 05.13.01 – Технічна кібернетика і теорія інформації.
1979 р. – кандидат технічних наук; наукова спеціальність 05.13.01 – «Управління в технічних системах». Тема дисертації: «Дослідження цінності інформації, яка використовується в автоматизованих системах управління для забезпечення експлуатаційної надійності технологічного обладнання». Захист дисертації проводився у ХІРЕ.
1982 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри кібернетики та обчислювальної техніки.
1997 р. – доктор технічних наук; наукова спеціальність 05.13.03 – “Системи та процеси керування”. Тема дисертації: «Інтелектуальні управляючі системи реального часу для гнучких автоматизованих виробництв». Захист дисертації проводився у ХТУРЕ.
2001 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри комп’ютерних технологій.


ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


1974-1991 рр. – асистент, старший викладач, доцент кафедри Кібернетики та обчислювальної техніки (до 1979 р. – кафедра Технічних засобі систем управління) Донецького державного університету.
1991-2016 рр. – завідувач кафедри Комп’ютерних технологій (до 1998 р. – кафедра Кібернетики та обчислювальної техніки) Донецького національного університету.
2006-2016 рр. – декан Фізико-технічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса.
З 2016 р. – завідувач кафедри Інформаційних технологій Українського державного університету залізничного транспорту.
З 2016 р. – професор кафедри ЕОМ ХНУРЕ (сумісник).


НАВЧАЛЬНА РОБОТА


В ХНУРЕ викладає лекційні курси “Інтелектуальні інформаційні технології в комп’ютерних системах” та “Сучасні інформаційні технології в управлінні”.

Є науковим керівником магістрантів.

Автор 19 праць навчально-методичного характеру.


НАУКОВА РОБОТА


Напрямок наукової діяльності: інтелектуальні ситуаційні машини, створення теорії інтелектуальних ситуаційних машин та на її основі – технології.

Проф. Каргін А.О. заснував українську наукову школу «Інтелектуальні машини, засновані на теорії нечіткого ситуаційного управління і моделях когнітивної психології». Інтелектуальні інформаційні технології на базі моделей та методів обробки сенсорної інформації, що запозичені у живої природи та когнітивних наук, досліджено та розроблено більш ніж у 15 кандидатських дисертаціях, виконаних під керівництвом проф. Каргіна А.О., опубліковано у понад 350 наукових працях та декількох монографіях.

Під керівництвом проф. Каргіна А.О. в ДНУ було створено і впроваджено  автоматизовану інформаційну бібліотечну систему.

1989-2016 рр. – науковий керівник НДЛ “Перспективні інформаційні технології” при кафедрі Комп’ютерних технологій Донецького національного університету.


ГРОМАДСЬКА РОБОТА


2003-2017 рр. – Голова спеціалізованної вченої ради К.11.051.08 по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 05.13.06 – “Інформаційні технології” при Донецькому національному університеті.
Член спеціалізованої вченої ради Д.64.052.08 по захисту докторських дисертацій зі спеціальності 05.13.06 – “Інформаційні технології” при Харківському національному університеті радіоелектроніки.
Член редакційної групи «Вісник Донецького національного університету”.


НАГОРОДИ ТА ПРЕМІЇ


Нагороджений знаками «За отличные успехи в работе» (1989 р.), «Відмінник освіти України» (2001 р.), «За наукові досягнення» (2009 р.). Має почесне звання «Заслужений працівник освіти України» та «Заслужений професор ДонНУ»


ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВА