Професор Коваленко Андрій Анатолійович

Народився 30 квітня 1980 року в м. Мерефа Харківської обл. УРСР. Володіння мовами: російська, українська, англійська. Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри ЕОМ.


ОСВІТА


2000 р. – бакалавр за напрямом “Комп’ютерна інженерія”, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки.
2001 р. – магістр за спеціальністю “Комп’ютерні системи та мережі”, кафедра ЕОМ, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки. Тема магістерської атестаційної роботи: «Розробка та дослідження моделі продуктивності комп’ютерної мережі».
2002-2006 рр. – аспірант кафедри ЕОМ за спеціальністю 05.13.05 – «Комп’ютерні системи та компоненти», науковий керівник – проф. Завизіступ Ю.Ю.
2008 р. – кандидат технічних наук, кафедра ЕОМ, Харківський національний університет радіоелектроніки. Спеціальність 05.13.05 – «Комп’ютерні системи та компоненти», науковий керівник – проф. Завизіступ Ю.Ю., тема роботи «Методи та засоби підвищення оперативності передачі даних у мультисервісних мережах».
2012 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри ЕОМ.
2018 р. – доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – «Комп’ютерні системи та компоненти», науковий консультант – проф. Кучук Г.А., тема роботи «Моделі та методи синтезу і реконфігурації архітектур комп’ютерних систем і мереж об’єктів критичного застосування».
2019 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри ЕОМ.


НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ


2008-2009 рр. – асистент кафедри Електронних обчислювальних машин, ХНУРЕ.
2009-2010 рр. – старший викладач кафедри Електронних обчислювальних машин, ХНУРЕ.
2010-2019 рр. – доцент кафедри Електронних обчислювальних машин, ХНУРЕ.
2019 р. – професор кафедри Електронних обчислювальних машин, ХНУРЕ.

З 02.10.2019 р. – завідувач кафедри Електронних обчислювальних машин, ХНУРЕ.

З 02.03.2022 по 20.06.2022 рр. – виконуючий обов’язки ректора ХНУРЕ.


НАВЧАЛЬНА РОБОТА


Лекційні заняття з дисциплін «Комп’ютерні мережі», «Мультисервісні комп’ютерні мережі», у тому числі англійською: Corporate Computer Networks, Corporate Informational Systems, Local and Wireless Networks, Multi-service Networks.

Є автором та співавтором більш ніж 10 методичних робіт.

Брав участь у TEMPUS-проектах: 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES, «Сenters of Excellence for young RESearchers», 530270-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR «Green Computing and Communication».


НАУКОВА РОБОТА


Участь в НДР: «Динамічний інтелектуальний аналіз послідовностей нечіткої інформації за умов суттєвої невизначеності на основі гібридних систем обчислювального інтелекту» (ДР№0116U002539), «Наукові основи, методи та засоби зеленого комп’ютингу та комунікацій» (ДР№0115U000996), «Методологія сталого розвитку та інформаційні технології зеленого комп’ютингу та комунікацій» (ДР № 0118U003822).
Член Науково-методичної підкомісії зі спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія Науково-методичної комісії № 7 з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій (наказ Міністра освіти і науки України № 582 від 25.04.2019 року).
Є членом програмних та організаційних комітетів ряду міжнародних наукових конференцій. Член редколегії збірнику наукових праць «Системи управління, навігації та зв’язку», член редколегії фахового наукового журналу категорії «Б» «Сучасні інформаційні системи», член редколегії фахового наукового журналу категорії «Б» «Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості».

Член ACM (Association for Computing Machinery – Міжнародної Асоціація обчислювальної техніки) з 02.2019 р. Membership No: 1183204

Є старшим науковим співробітником (за сумісництвом) в ПАТ «НВП «Радій» (з 2009 р.).

Наукові інтереси: комп’ютерні системи та мережі, інформаційно-керуючі системи, кібер-безпека та надійність індустріальних програмно-технічних комплексів.

Автор та співавтор восьми монографій, більше 80 статей та 100 тез доповідей на конференціях.

Керівник наукового студентського гуртка.


ГРОМАДСЬКА РОБОТА


2015-2016 рр. – відповідальний за розподіл навчального навантаження на кафедрі ЕОМ.

З 2019 р. – Голова постійно діючої комісії з наукової роботи та атестації аспірантів на кафедрі ЕОМ.

З 2019 р. – Голова постійно діючої комісії з навчально-методичної комісії на кафедрі ЕОМ.

2019-2020 рр. – заступник декана факультету КІУ з наукової роботи.

З 2019 р. – член Вченої ради факультету КІУ та університету.


ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ


Лауреат премії Президента України для молодих вчених 2015 року (наказ № 705/2015).

Грамота Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (2018 р.).

Подяка Міністерства освіти і науки України (2019 р.).

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2020 р.).

Стипендіат іменної стипендії імені Валентина Вікторовича Свиридова Харківської обласної державної адміністрації в галузі науки видатним та обдарованим молодим науковцям у номінації «інформатика та комп’ютерні науки» 2019 року.