Професор Кучук Георгій Анатолійович

Народився 12 березня 1956 р. в м. Южно-Сахалінськ Сахалінської області РРФСР. Знання мов: російська, українська, англійська. Доктор технічних наук, професор, професор кафедри ЕОМ (зовнішній сумісник).


ОСВІТА


1977 р. – закінчив Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова; кваліфікація – математик; спеціальність – “Математика”.
2013 р. – доктор технічних наук; наукова спеціальність 05.13.06 – “Інформаційні технології”. Тема дисертації: “Моделі та методи управління інтегральними потоками даних в інформаційно-телекомунікаційних мережах систем критичного призначення”.
2014 р. – присвоєно вчене звання професора.


ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


1977-1980 рр. – співробітник «Захід ЕОМ комплекс».
1980-2004 рр. – на науково-викладацьких посадах у Харківському університеті Повітряних Сил.
2004-2015 рр. – провідний науковий співробітник Наукового центру, Харківський університет Повітряних Сил.
З 2015 року – професор кафедри обчислювальної техніки та програмування Харківського національного університету “Харківський політехнічний інститут”.
З 2016 року – професор кафедри ЕОМ ХНУРЕ (сумісник).


НАВЧАЛЬНА РОБОТА


Є автором навчальних курсів “Теорія ймовірностей і математична статистика”, “Оптимізація процесів в мультисервісних системах і мережах”.

Є науковим керівником магістрантів.

Автор 35 робіт навчально-методичного характеру.


НАУКОВА РОБОТА


Напрямки наукової діяльності: методи управління магістральним трафіком, синтез складних систем.

Як науковий керівник підготував 6-х кандидатів технічних наук. В даний час керує підготовкою 2-х аспірантів.

Є розробником комплексу математичних моделей і методів для оптимального розподілу ресурсів і синтезу структур фрагментів інформаційно-телекомунікаційних мереж критичного призначення; методики синтезу інформаційної технології управління мережним трафіком.


ГРОМАДСЬКА РОБОТА


Є членом 2-х спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій. Щорічно бере участь в 4-5 конференціях. Член редакційних колегій 3-х українських і 1 азербайджанського професійних журналів. З 2010 року понад 20 разів виступав в якості офіційного опонента.


ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВА