Форми навчання

formy_navchКафедра веде підготовку студентів за такими формами навчання:

– денна (очна) форма навчання.

  Освітній процес за денною формою навчання передбачає особистісний контакт викладача і студента, забезпечує засвоєння глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної форми навчання зобов’язані відвідувати всі заняття відповідно до розкладу занять (http://cist.nure.ua) і своєчасно виконувати завдання відповідно до робочого навчального плану і робочими програмами кредитних модулів.

– денна прискорена форма навчання.

– заочна нормативна форма навчання.

formy_navch-1Заочна форма навчання – вид навчання, який поєднує в собі риси самонавчання і очного навчання. Характеризується етапністю. На першому етапі відбувається отримання бази знань і методики для самостійного засвоєння навчальної інформації та формування умінь (установча сесія), на другому етапі студент-заочник самостійно засвоює навчальний матеріал, виконує заплановані індивідуальні завдання, а на третьому – проводиться безпосередня перевірка результатів навчання (перевірка індивідуальних задач, захист курсових проектів/робіт, складання іспитів і заліків, випускна атестація і т.д.). При цьому ці етапи віддалені один від одного за часом відповідно до графіка навчального процесу цієї форми навчання.

На кафедрі, згідно зі стратегією розвитку університету, на даний момент, за бажанням студентів і викладачів, можливе проведення дистанційних занять (консультацій). Це варіант реалізації гібридної форми навчання, заснований на використанні сукупності сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації за допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій. Основними принципами дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія, консультаційний супровід в процесі навчальної діяльності. Така технологія дозволяє вчитися на відстані.