Професор Можаєв Олександр Олександрович

Народився 28 жовтня 1957 року в м. Кагул, МРСР. Знання мов: російська, українська, англійська. Доктор технічних наук, професор, професор кафедри ЕОМ (зовнішній сумісник).


ОСВІТА


1980 р. – закінчив Харківський державний університет ім. О.М. Горького. Спеціальність – радіофізика і електроніка. Кваліфікація – радіофізик.
1991 р. – кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.03 – “Радіофізика і електроніка”; спецтема; ХДУ ім. О.М. Горького.
1999 р. – старший науковий співробітник за спеціальністю 05.12.04 – “Радіолокація та радіонавігація”.
2008-2011 рр. – докторант кафедри мультимедійних інформаційних технологій і систем НТУ “ХПІ” за спеціальністю 05.13.05 – “Комп’ютерні системи та компоненти”, науковий керівник – проф. Порошин С.М.
2013 р. – доктор технічних наук, кафедра МІТС, НТУ “ХПІ”. Спеціальність 05.13.05 – «Комп’ютерні системи та компоненти», науковий керівник – проф. Порошин С.М., тема роботи «Моделі і методи передачі інформації в гетерогенних комп’ютерних мережах».
2014 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри мультимедійних інформаційних технологій і систем.


НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ


1987-1993 рр. – молодший науковий співробітник Військової інженерної радіотехнічної академії ППО ім. Маршала Радянського Союзу Говорова Л.О.
1993-2007 рр. – провідний науковий співробітник, Харківський військовий університет; Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.
2007-2011 рр. – доцент кафедри мультимедійних інформаційних технологій і систем, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».
2011-2017 рр. – професор кафедри мультимедійних інформаційних технологій і систем, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».
З 2018 р. – професор кафедри інформаційних технологій факультету № 4 Харківського національного університету внутрішніх справ.
З 2017 р. – професор кафедри ЕОМ, ХНУРЕ (сумісник).
У 2018 г. – підвищення кваліфікації на кафедрі Безпеки інформаційних систем і технологій, ХНУ ім. В.Н. Каразіна.


НАВЧАЛЬНА РОБОТА


Лекційні заняття з дисциплін «Комп’ютерні системи», «Системи цифрової обробки інформації».


НАУКОВА РОБОТА


Участь більш ніж в 40 НДР в якості наукового керівника і відповідального виконавця.

Член постійних спеціалізованих вчених рад Д 64.051.29 (ХНУ ім. В.Н. Каразіна) і Д 64.050.14 (НТУ «ХПІ»).

Під науковим керівництвом успішно захищені кандидатські дисертації: Ільїної І.В. (2011 р.), Казімірової В.В. (2015 р.), Нааема Х.Р.Н. (2018 р.).

Член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України: Вісник НТУ «ХПІ» Інформатика і моделювання.

Наукові інтереси: аналіз і синтез нелінійних систем різної фізичної природи.

Автор і співавтор понад 200 наукових праць.


ВІДЗНАКИ І НАГОРОДИ


2006 р. – Медаль “15 років Збройним силам України”.


ХОБІ ТА ЗАХОПЛЕННЯ


Читання літератури, роздуми про спеціальні питання сучасної фізики.