Номенклатура справ кафедри

СПРАВА № 49.01-01«Накази Міністерства освіти і науки України з питань науково-методичного забезпечення навчального процесу (копії)» СПРАВА № 49.01-02 «Накази та розпорядження ректора університету з основної діяльності (копії)» СПРАВА № 49.01-03 «Положення про кафедру (копія)» СПРАВА № 49.01-4 «Посадові інструкції співробітників кафедри (копії)»

 

СПРАВА № 49.01-5 «Паспорти кафедри, її філій та лабораторій» СПРАВА № 49.01-6 «Протоколи засідань кафедри та документи до них» СПРАВА № 49.01-7 «Річний план навчальної, організаційної, методичної та міжнародної роботи кафедри, план підвищення кваліфікації викладачів » СПРАВА № 49.01-8 «Річний план науково-дослідної роботи кафедри»

 

СПРАВА № 49.01-9 «Освітні програми за спеціальностями кафедри» СПРАВА № 49.01-10 «Навчальні плани за спеціальностями кафедри» СПРАВА № 49.01-11 «Робочі навчальні програми дисциплін» СПРАВА № 49.01-12 «Обсяг і розподіл навчального навантаження кафедри на навчальний рік»

 

СПРАВА № 49.01-13 «Індивідуальні плани роботи викладачів кафедри» СПРАВА № 49.01-14 «Звіт викладача кафедри про навчальну, методичну, організаційну та міжнародну роботу (за час дії контракту)» СПРАВА № 49.01-15 «Звіти кафедри про виконання навчального навантаження викладачами» СПРАВА № 49.01-16 «Картка персонального обліку виконання навчальної програми на умовах погодинної оплати у навчальному році»

 

СПРАВА № 49.01-17 «Річний звіт кафедри про виховну, організаційну, методичну роботу та міжнародну роботу» СПРАВА № 49.01-18 «Річний звіт кафедри про науково-дослідну роботу» СПРАВА № 49.01-19 «Звіти викладача кафедри про проходження стажування та підвищення кваліфікації (копії)» СПРАВА № 49.01-20 «Курсові проекти (роботи) студентів»

 

СПРАВА № 49.01-21 «Звіти та щоденники студентів про практику» СПРАВА № 49.01-22 «Приймально-здавальні акти з усіма додатками до них, складені при зміні завідувача кафедри» СПРАВА № 49.01-23 «Акти на списання або передачу матеріальних цінностей» СПРАВА № 49.01-24 «Акти справ і документів, зданих до архіву (копії)»

 

СПРАВА № 49.01-25 «Акти про знищення бланків суворої звітності» СПРАВА № 49.01-26 «Документи (акти, доповідні записки, акти технічного стану приміщень та ін.) про обладнання навчальних лабораторій і кабінетів» СПРАВА № 49.01-27 «Інвентарні описи майна і матеріалів» СПРАВА № 49.01-28 «Журнал обліку контрольних відвідувань занять завідуючим кафедрою та взаємного відвідування занять викладачами кафедри»

 

СПРАВА № 49.01-29 «Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці» СПРАВА № 49.01-30 «Книга обліку основних засобів кафедри, інвентарні картки» СПРАВА № 49.01-31 «Журнал обліку використання робочого часу» СПРАВА № 49.01-32 «Номенклатура справ кафедри (витяг)»