Напрями наукових досліджень

Основні наукові напрями кафедри ЕОМ: 

 • інтелектуальний аналіз даних;
 • реконфігуровані розподілені системи;
 • паралельні та розподілені обчислення;
 • живучість даних у вбудованих системах;
 • апаратно-програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж.

В рамках цих основних напрямів співробітники кафедри проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження за такими тематичними напрямами:

 • високопродуктивні рішення задач загального призначення на графічних процесорах (доц. Барковська О.Ю.);
 • дослідження складних програмних систем і їх адаптації в комп’ютерних системах (проф. Волк М.О., доц. Філімончук Т.В.);
 • технології проектування захищених електронних систем; аналіз продуктивності великих та складних систем (проф. Горбачов В.О.);
 • апаратно-програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж (ас. Дзюбенко В.Ф.);
 • розподілена обробка даних за допомогою штучних нейронних мереж (ст. викл. Дяченко В.О.);
 • сучасні методи дослідження та проектування комп’ютерних систем (ст. викл. Єрьоміна Н.С.);
 • теорія та методологія синтезу і реконфігурації архітектур та забезпечення безпеки комп’ютерних систем і мереж об’єктів критичного застосування (зав. каф. Коваленко А.А.);
 • принципи побудови високопродуктивних корпоративних мереж (проф. Завизіступ Ю.Ю., ст. викл. Партика С.О.);
 • балансування навантаження в розподілених обчислювальних системах (доц. Іванісенко І.М.);
 • збереження, обробка та передача даних у веб-застосунках (доц. Іващенко Г.С.);
 • системи підтримки прийняття рішень (доц. Ільїна І.В.);
 • сучасні інформаційно-комунікаційні технології та засоби управління (доц. Лебедєв О.Г.);
 • обробка та передача технологічних даних в комп’ютерних системах (доц. Ляшенко О.С.);
 • системи та алгоритми локально-паралельної обробки інформації; ресурсне клітинно-автоматне моделювання елементів комп’ютерних систем (проф. Міхаль О.П.);
 • дослідження архітектур високопродуктивних мікропроцесорів та комп’ютерних систем на їх основі (ст. викл. Росінський Д.М.);
 • кібернетична безпека в комп’ютерних та інформаційних системах (проф. Рубан І.В., доц. Мартовицький В.О., ас. Лебедєв В.О.);
 • дослідження живучості комп’ютерних мереж на мобільній платформі (доц. Ткачов В.М.);
 • підвищення живучості розподілених комп’ютерних систем з перебудовуваною структурою і програмованою логікою (доц. Токарєв В.В.);
 • захист інформації; мікроконтроллерні системи; Arduino (проф. Торба А.А.);
 • захист інформації в інформаційних системах, технології DevSecOps (доц. Федорченко В.М.);
 • моделі та методи управління ІТ проектами (проф. Фесенко Т.Г.);
 • візуалізація даних та моделювання алгоритмів (ст. викл. Фомічов О.О.);
 • IoT; Технології DevSecOps (ас. Ярошевич Р.О.);
 • обробка зображень (доц. Янковський О.А.).