Наукові школи

ЄВДОКІМОВ Анатолій Гаврилович

Наукові школи кафедри за її більш ніж 50-річний життєвий шлях відрізнялися в першу чергу за рахунок очільника кафедри. Так, протягом 60-80-х рр. минулого століття на кафедрі діяла наукова школа Анатолія Гавриловича Євдокимова – доктора технічних наук, відомого вченого в галузі математичного моделювання та управління трубопровідними системами в енергетиці.

РУДЕНКО
Олег Григорійович

Починаючи з середини 80-х років починає діяти і розвиватися наукова школа професора Руденка Олега Григорійовича, відомого вченого в галузі інтелектуальної обробки інформації. Після обрання його завідувачем кафедри в 1988 році, завдання його школи стають основним напрямом наукових досліджень на кафедрі.

Вченими вперше розроблена теорія і методи проектування спеціалізованих цифрових обчислювачів для швидкої обробки великих інформаційних масивів на основі нейромережевого підходу, сплайн-апроксимації і функціональної регенерації, які надали можливість створити обчислювальні структури нового покоління.
Розроблено методи синтезу цифрових обчислювальних засобів нового покоління, що дозволяють виконувати перетворення широкого спектру з високою продуктивністю, максимальною швидкістю обробки великих потоків вхідної інформації в робототехніці, в системах візуальних обстановок тренажерів пілотованих авіа- та космічних апаратів, центрі підготовки космонавтів ім. Ю.А. Гагаріна, НВО «Енергія», КБ ім. О.К. Антонова, в системах оперативної обробки космічних знімків і відеоінформації екологічно небезпечних ситуацій, в IT-індустрії.

ГУСЯТІН
Володимир Михайлович

У розробках наукової школи вирішено важливу господарську проблему створення цифрових технічних засобів для проблемної орієнтації систем і комплексів обробки інформації в реальному часі. Створено сукупність теорій, математичних моделей і методів, що забезпечують світовий рівень проектування високоефективних проблемно-орієнтованих засобів для обробки великих інформаційних масивів в реальному часі з використанням оригінальних науково-технічних рішень та сучасних інформаційних технологій, що підвищує міжнародний авторитет України як високотехнологічної держави.

Дослідницька робота по створенню спецпроцесорів швидких геометричних перетворень була розпочата під науковим керівництвом Гусятіна Володимира Михайловича в другій половині 80-х рр. І весь час проводилася на кафедрі електронних обчислювальних машин. Зараз – це повноцінна наукова школа, яка має значні результати.

САВАНЕВИЧ Вадим Євгенійович

РУБАН
Ігор Вікторович

Протягом 2011-2015 рр. на кафедрі стрімко почала розвиватися наукова школа професора Саваневича Вадима Євгеновича, відомого фахівця в області розробки програмного забезпечення з виявлення нових космічних тіл. Однак, зі зміною основного місця роботи Саваневич В.Є., школа продовжила своє функціонування в Ужгородському національному університеті.

Події 2013-15 рр. в університеті значно вплинули на функціонування наукових шкіл. Були закладені основи для створення нової наукової школи професора Рубана Ігоря Вікторовича, відомого вченого в області кібербезпеки і систем обробки зображень.