Ресурсне забезпечення кафедри

Ресурсне забезпечення кафедри ЕОМ для організації освітнього процесу за освітніми програмами (ОП) за станом на 2021/2022 роки.

     Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ) веде підготовку здобувачів за наступними освітніми програмами:

 1. Освітньо-професійна програма «Комп’ютерна інженерія» 1 (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 123 комп’ютерна інженерія.
 2. Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні системи та мережі» 2 (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 123 комп’ютерна інженерія.
 3. Освітньо-професійна програма «Системне програмування» 2 (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 123 комп’ютерна інженерія.
 4. Освітньо-наукова програма «Системне програмування» 2 (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 123 комп’ютерна інженерія.
 5. Освітньо-наукова програма «Комп’ютерна інженерія» 3 (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 123 комп’ютерна інженерія.
 6. Освітньо-наукова програма «Інформаційні системи та технології» 3 (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 126 інформаційні системи та технології.

    Для навчання здобувачів за ОП кафедра використовує загально-університетські аудиторії, аудиторії загальноосвітніх кафедр та аудиторії, на площах яких вона розташовується.

    Кафедра має у своєму розпорядженні наступні аудиторії для проведення занять:

 • аудиторія №32 (корпус З) – навчальна для проведення практичних занять та лабораторних робіт;
 • аудиторія №33 (корпус З) – навчальна для проведення практичних занять та лабораторних робіт;
 • аудиторія №34 (корпус З) – навчальна для проведення практичних занять та лабораторних робіт;
 • аудиторія №37 (корпус З) – навчально-наукова для проведення практичних занять та лабораторних робіт, наукових досліджень;
 • аудиторія №39 (корпус З) – навчальна для проведення практичних занять та лабораторних робіт;
 • аудиторія 504 (гуртожиток №1) – навчально-наукова для проведення практичних занять та лабораторних робіт, наукових досліджень.

    Здобувачі ОП у своєму розпорядженні мають всі аудиторії для проведення занять.

    Всі аудиторії кафедри мають паспорти, які розглядаються та затверджуються щорічно.

    Для забезпечення здобувачів інформаційними ресурсами на кафедрі є повний комплект методичного забезпечення в паперовому вигляді, який зберігається та є доступним для кожного здобувача; надається доступ до внутрішньої інформаційної мережі університету, що дозволяє використовувати КНМЗ, розташовані в науковій бібліотеці. Наукова бібліотека ХНУРЕ має доступ до онлайнових баз даних, послугами якої може скористатися будь-який здобувач вищої освіти та співробітник університету.

    Навчальні аудиторії оснащені усім необхідним сучасним обладнанням, у тому числі мультимедійним, для реалізації освітніх програм, за якими йдеться підготовка здобувачів.

    Для придбання навичок роботи з професійним обладнанням на кафедрі в наявності лабораторії, які оснащені певним обладнанням.

    Так лабораторії мають на оснащенні наступне обладнання: комп’ютери  Intel Core i3  3220/Asus P8B75/DDR3 4GB/HDD SATA 500Gb/, Intel Core i5 3550/Asus P8Z77/DDR3 2*4 GB 1600MHz/HDD SATA-3 1.OTb/GF GTX560Ti 1Gb/ATX, безкорпусні комп̕ютери AMD APU E1-2100 Biostar A68N-2100 mini ATX, модуль пам̕яті DDR3 2Gb 1333MHz Hynix, концентратор USB2,0 ATcom TD1004 (4 порти), жорсткий диск 3,5″ SATA 160Gb i.norys, блок живлення 400W Flyper FPS-400, комп̕ютери тонкі клієнти WYSE T50/1 GR DVI INTL, одноплатний комп̕’ютер Raspberry Pi 3 Model B+,   монітори  LG 21.5 TFT E2242C-BN Black LED, Philips 21.5″ 223V5LSB2/62 Black, Phillips 23.6″   243VSLSB/01 Black, Samsung S22C300, комплекти розробника MSP430   LaunchPad MSP-EXP430G2, отладочні стенди DeviceHive  Discoveri Platform  Arduino, отладочні стенди  DeviceHive Discovery Platform RPi та інше унікальне обладнання.

      Комп’ютерний парк кафедри складає  82  одиниці. Всі комп’ютери мають сучасну елементну базу та оновлені не більше 8 років тому.     Програмне забезпечення ліцензійне та у відкритому доступі в Інтернеті.

    Кількість обладнання та програмного забезпечення є достатнім для проведення повного циклу навчання здобувачів за ОП.

    За необхідністю,  кафедра використовує  комп’ютерні зали інформаційно-обчислювального центру університету з необхідним ПЗ або лекційні  та мультимедійні аудиторії, лабораторії та комп’ютерні класи наукового парку «Синергія», а також складає заявки на придбання необхідного для подальшого забезпечення освітнього процесу обладнання, програмного забезпечення та матеріалів.

    Якісну підготовку здобувачів за всіма ОП здійснюють викладачі кафедри, серед яких за посадамидокторів технічних наук, професорів – 11; докторів технічних наук, доцентів – 1; кандидатів технічних наук, професорів – 3; кандидатів технічних наук, доцентів – 16; кандидатів технічних наук, старших викладачів – 5; старших викладачів – 5; асистентів – 18.

    Всі вони мають кваліфікацію відповідну до спеціальностей, за якими йдеться підготовка здобувачів, ведуть наукову діяльність, здійснюють керівництво науковою роботою здобувачів, мають достатній стаж роботи та своєчасно проходять підвищення кваліфікації або стажування.

    Для підвищення якості навчання до підготовки здобувачів кафедра залучає провідних фахівців та практиків з виробництва.