Навчально-наукова лабораторія реконфігурованих і мобільних систем

Лабораторія “Реконфігурованих і мобільних систем”  кафедри Електронних обчислювальних машин створена у 2017 році з метою підготовки висококваліфікованих фахівців за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія», а також кадрів високої кваліфікації, залучення цільової аудиторії абітурієнтів, проведення науково-дослідних робіт, розвитку і популяризації науково-технічної творчості молоді, проведення спеціалізованих лабораторних робіт.

Основні завдання лабораторії:

  • розробка нових курсів навчальних дисциплін на технологічній базі лабораторії і проведення лабораторних і практичних занять бакалаврського і магістерського циклу підготовки денної та заочної форми навчання;
  • проведення фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт;
  • міжнародне науково-технічне співробітництво шляхом участі в спільних наукових програмах і проектах.