Графік консультацій

Згідно Положення про організацію навчального процесу, консультація – це вид навчального заняття, на якому студент отримує від викладача відповіді на конкретні питання або пояснення окремих теоретичних положень чи їх практичного використання.

Консультації бувають індивідуальними (наприклад, при підготовці студентом курсового проекту) або груповими, що проводяться перед іспитом, практикою, роботою ЕК, або є плановими чи додатковими, згідно положень освітньої програми та інших регулюючих освітній процес документів в університеті.

У Харківському національному університеті радіоелектроніки поширеною є практика оприлюднення графіку консультацій на стендах та/або сайті кафедри. Кафедра електронних обчислювальних машин оприлюднює графік консультацій у хмарі за посиланням: https://drive.google.com