Гуртки та семінари

Науковий керівник, науковий ступінь, посадаНазва гуртка / проблемної групи
БОВЧАЛЮК
Станіслав Ярославович
к.т.н., доцент
Системи обробки даних і керування на базі керуючих автоматів паралельної дії
БОЛОГОВА
Наталія Миколаївна
асистентка
Теорія і практики проектування та розробки систем підтримки прийняття рішень
БОРИСЕНКО
Віктор Петрович
к.т.н., доцент
Сучасні технології проектування та розроблення програмних систем
ВОЛК
Максим Олександрович
д.т.н., професор
Методи і засоби розподіленого та паралельного програмування
ГОРБАЧОВ
Валерій Олександрович
к.т.н., професор
Теорія моделювання, оцінка продуктивності комп’ютерних систем та мереж
ДЗЮБЕНКО
Володимир Федорович
асистент
Технічна кібернетика
ДУХ
Яна Вікторівна
асистентка
Методи моніторингу комп’ютерних мереж
ДЯЧЕНКО
Владислав Олександрович
старший викладач
Математичні пакети у дослідницькій діяльності
ЄРЬОМІНА
Наталія Сергіївна
к.т.н., старша викладачка
Сучасні методи дослідження та проектування комп'ютерних систем
ЗАВИЗІСТУП
Юрій Юрійович
к.т.н., професор
Розробка інформаційних технологій проектування корпоративних обчислювальних мереж і обчислювальних систем із застосуванням фрактальних алгоритмів
ІВАЩЕНКО
Георгій Станіславович
к.т.н., доцент
Сучасні технології розробки web-застосунків
ІЛЬЇНА
Ірина Віталіївна
к.т.н., доцентка
Засоби підтримки прийняття рішень в комп'ютерних інформаційних системах
КОВАЛЕНКО
Андрій Анатолійович
д.т.н., завідувач кафедри
Дослідження функціонування компонент комп'ютерних систем і мереж
ЛЕБЕДЄВ
Олег Григорович
к.т.н., доцент
Комп’ютерні методи і засоби інформаційно-комунікаційних технологій та управління
ЛУКАШОВ
Сергій Андрійович
асистент
Використання засобів ASP.NET у розробці веб-застосунків
ЛЯШЕНКО
Олексій Сергійович
к.т.н., доцент
Сучасний аналіз даних на Python
МАЙСТРЕНКО
Галина Валеріївна
старша викладачка
Структури даних у комп'ютерних системах
МАКОВЕЙЧУК
Олександр Миколайович
к.т.н., доцент
Використання доповненої реальності у інформаційних системах
МІХАЛЬ
Олег Пилипович
д.т.н., професор
Системи та алгоритми локально-паралельної обробки інформації
Моделювання елементів комп’ютерних систем на ресурсних та нерегулярних клітинних автоматах
НІ (МОВСЕСЯН)
Яна Самвелівна
к.т.н., старша викладачка
Cloud-технологiї та архiтектура сучасних веб-застосунків
НОСИК
Андрій Михайлович
к.т.н., старший викладач
Технології проектування та програмування в комп'ютерних та інформаційних системах
ПАРТИКА
Станіслав Олександрович
старший викладач
Сучасні методи адміністрування комп’ютерних мереж
СЕВОСТЬЯНОВА
Олена Миколаївна
асистентка
Методи та засоби цифрової обробки інформації
ТКАЧОВ
Віталій Миколайович
к.т.н., доцент
Розробка хмарних корпоративних систем
ТОКАРЄВ
Володимир Володимирович
к.т.н., доцент
Інтелектуальні мобільні системи
Програмування "Embedded system"
ФЕДОРЧЕНКО
Володимир Миколайович
к.т.н., доцент
Сучасні технології .NET
ФЕСЕНКО
Тетяна Григорівна
д.т.н., професорка
Управління ІТ проектами, програмами, портфелями
ФІЛІМОНЧУК
Тетяна Володимирівна
к.т.н., доцентка
Спеціальні питання системного програмування
ФОМІЧОВ
Олександр Олександрович
к.т.н., старший викладач
Сучасна розробка та тестування ігрових програмних застосунків
ХАЛІМОВА
Світлана Володимирівна
асистентка
Електронне урядування

Графік гуртків затверджено засіданням кафедри ЕОМ (Протокол від 02.11.2020 № 4).

День, час роботи та аудиторія проведення зустрічей у гуртках уточнюються з урахуванням поточного розкладу.