Спеціальності

Кафедра готує студентів рівня:

  • бакалавр за спеціальністю 123 – комп’ютерна інженерія;
  • магістр за спеціальністю 123, освітніми програмами – комп’ютерні системи та мережі, системне програмування;
  • доктор філософії за спеціальністю 123 – комп’ютерна інженерія та 126 – інформаційні системи та технології.

Освітні програми органічно поєднують вивчення архітектури існуючих і методів проектування нових обчислювальних систем, програмування з використанням різних системних інтерфейсів, архітектуру, апаратне забезпечення та інструментальні засоби адміністрування комп’ютерних мереж різного рівня складності.