Спеціалізовані вчені ради

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 року № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» (зі змінами) до 30 червня 2021 р. Міністерством освіти і науки України проводиться експеримент з присудження ступеня доктора філософії. Основна суть експерименту полягає у створенні інституту разових спеціалізованих вчених рад, які утворюються МОН з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації особи, яка здобуває ступінь доктора філософії, з метою присудження їй зазначеного ступеня. Більш детально можна ознайомитися з текстом постанови за посиланням.

Крім цього, здобувачі наукових ступенів кандидата чи доктора наук зможуть захистити свої доробки та отримати відповідні дипломи до 15 травня 2021 року. Відповідний наказ розміщено на сайті МОН. Міністерство освіти і науки України своїм наказом продовжило термін дії усіх наявних спеціалізованих вчених рад, які діють та приймають до розгляду дисертації за старими шифрами спеціальностей. Відповідному рішенню передувало внесення змін до Закону України «Про вищу освіту», прийнятих 4 червня 2020 року. Перелік спеціалізованих вчених рад, які діють в ХНУРЕ, наведені на офіційній веб-сторінці сайту університету.

Також, важливо те, що з 15 липня 2020 року Кабінет Міністрів України дозволив спеціалізованим вченим радам проводити засідання у режимі відеозв’язку у зв’язку з карантинними обмеженнями через поширення коронавірусної інфекції.

Співробітники кафедри, які є членами постійних, або запрошуються до складу разових спеціалізованих вчених рад, з числа штатних викладачів кафедри:

  • проф. Коваленко А.А.
  • проф. Міхаль О.П.