Доцент Токарєв Володимир Володимирович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри ЕОМ.


ОСВІТА


1988 р. – інженер конструктор-технолог радіоапаратури, спеціальність – “Конструювання і виробництво радіоапаратури”, Харківський інститут радіоелектроніки, факультету КРВА.
2001 р. – кандидат технічних наук, спеціальність – “05.13.07” – автоматизація технологічних процесів; тема дисертації – «Автоматизований контроль шорсткості торцевої поверхні оптичних наконечників з’єднувачів волоконно-оптичних ліній спеціального призначення», Харківський національний університет радіоелектроніки.
2008 г. – вчене звання доцента по кафедрі електронних обчислювальних машин.


НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ


З 2005 р. – доцент кафедри Електронних обчислювальних машин, ХНУРЕ.


НАВЧАЛЬНА РОБОТА


Лекційні курси: основи комп’ютерних обчислень, Embedded Systems, програмування Embedded Systems.
Підготував два навчальних посібників («Основи комп’ютерних обчислень», «Мікроконтролери в інформаційно-вимірювальних системах») і більше 15 методичних вказівок.


НАУКОВА РОБОТА


Відповідальний виконавець ряду госпдоговірних і держбюджетних науково-дослідних робіт, серед яких: «Розробка системи прецизійного позиціонування деталей компонентів волоконно-оптичних ліній зв’язку», № ДР 01870093263 (1988 р.), «Створення науково-методичних основ забезпечення живучості мережевих систем обміну інформацією в умовах зовнішнього впливу потужного НВЧ-випромінювання», № ДР 0117U003916 (2017 р.), «Створення науково-методичних основ забезпечення живучості мережевих систем обміну інформацією в умовах зовнішнього впливу потужного НВЧ-випромінювання», № ДР 018U000832 (2018 р.).

Є автором патентів: «Спосіб передачі цифрових даних мультикоптерною системою між сегментами розподіленої сенсорної мережі та базовою станцією (№ 118921)», 2017 р.; «Спосіб забезпечення тимчасового доступу до мережі Інтернет у поїздах для пасажирів (№ 138078)», 2019 р.

Наукові інтереси: інформаційні системи та технології.

Керівник аспірантської підготовки.

Автор понад 150 наукових публікацій. Керівник наукового студентського гуртка.


ГРОМАДСЬКА РОБОТА


2003-2010 рр. – заступник декана факультету заочної форми навчання з навчально-методичної роботи.
2010-2012 рр. – заступник директора Центр заочної форми навчання з навчально-методичної роботи.
2017-2019 рр. – заступник завідувача кафедри ЕОМ.

В даний час:
– науковий керівник та відповідальний за функціонування навчально-наукової лабораторії «Реконфігуровані і мобільні системи»;
– член навчально-методичної комісії факультету КІУ.


ХОБІ ТА ЗАХОПЛЕННЯ


Більярд, риболовля.