Професор Торба Алєксандр Алєксєєвіч

Народився 30 серпня 1950 року у м. Харків, УРСР. Володіння мовами: російська, українська, німецька (зі словником). Кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри ЕОМ.


ОСВІТА


1972 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки; кваліфікація – радіоінженер; спеціальність – радіотехніка.
1978–1980 рр. – навчання в аспірантурі Харківського інституту радіоелектроніки; спеціальність: радіотехнічні системи спеціального призначення, науковий керівник: доцент Лагутін Михайло Федорович.
1988 рр. – кандидат технічних наук, Харківський авіаційний інститут, спеціальність – радіотехнічні системи спеціального призначення. Спецтема. Науковий керівник: доцент Лагутін Михайло Федорович
1999 р. – доцент кафедри електронних обчислювальних машин ХДТУРЕ.


НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ


1980-1988 рр. – молодший науковий співробітник.
1988 р. – старший науковий співробітник.
1988-1993 рр. – асистент кафедри технічної електроніки.
1993 р. – старший викладач кафедри електронних обчислювальних машин.
1993-2015 рр. – доцент кафедри електронних обчислювальних машин.
З 2015 р. – професор кафедри електронних обчислювальних машин.


НАВЧАЛЬНА РОБОТА


Є автором лекційних курсів з дисциплін: електроніка та схемотехніка; автоматизація виробництва комп’ютерної апаратури; мікропроцесори в системах обробки даних та управління; архітектура комп’ютерів; апаратні засоби комп’ютерних мереж; комп’ютерна електроніка та схемотехніка; захист інформації в комп’ютерних системах та мережах; мікроконтролери та мікроконтролерні системи; аналогова та цифрова схемотехніка комп’ютерів; архітектура комп’ютерних систем.

Підготував 3 підручники і 8 конспектів лекцій, 12 методичних вказівок до лабораторних робіт, 4 методичні вказівки до практичних занять. Був керівником більше 150 дипломних проектів.


НАУКОВА РОБОТА


1972–1980 рр. – інженер, старший інженер Харківського національного університету радіоелектроніки. Відповідальний виконавець держбюджетних і госпдоговірних НДР.

Наукові інтереси: цифрова обробка сигналів на основі мікропроцесорів і мікроконтролерів, генерація і тестування властивостей послідовностей випадкових чисел.

Має понад 100 публікацій, більше 30 патентів та авторських свідоцтв.


ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА


2016-2017 рр. – заступник завідувача кафедри ЕОМ з наукової роботи.

У 2010-2014 рр. – голова державної екзаменаційної комісії за спеціальністю “Експлуатація інтелектуальних комп’ютерних систем і мереж” у Харківському комп’ютерно-патентному коледжі.


НАГОРОДИ ТА ПРЕМІЇ


Звання “Винахідник СРСР”, 1982 р.


ХОБІ ТА ЗАХОПЛЕННЯ


Подорожі, музика, радіоелектроніка.