Професор Волк Максим Олександрович

Народився 3 травня 1973 року в м. Харків, УРСР. Володіння мовами: українська, російська, англійська. Доктор технічних наук, професор, професор кафедри ЕОМ.


ОСВІТА


1995 р. – закінчив Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, кафедру Електронних обчислювальних машин за спеціалізацією “Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі”. Тема дипломної роботи: «Імітаційне моделювання електронних схем». Кваліфікація: інженер-системотехник.

1996-1999 рр. – навчання в аспірантурі на кафедрі ЕОМ за спеціальністю “Системи автоматизованого проектування”. Науковий керівник – проф. Горбачов В.О.

2000 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Науковий керівник – проф. Горбачов В.О. Тема дисертації – «Моделі та методи розподіленого імітаційного моделювання електронних систем».

2004 р. – присвоєне вчене звання доцента по кафедрі ЕОМ.

2019 р. – доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. Науковий консультант – перший проректор, проф. Рубан І.В. Тема дисертації – «Моделі, методи та інформаційна технологія управління розподіленим обчислювальним процесом в гетерогенних комп’ютерних системах».

2020 р. – присвоєне вчене звання професора по кафедрі ЕОМ.


НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ


1993-1995 рр. – технік кафедри Електронних обчислювальних машин.

1995 р. – інженер кафедри Електронних обчислювальних машин.

1995-1996 рр. – стажер-дослідник кафедри Електронних обчислювальних машин.

1996-1999 рр. – аспірант кафедри Електронних обчислювальних машин.

1999-2000 рр. – асистент кафедри Електронних обчислювальних машин.

2000-2001 рр. – старший викладач кафедри Електронних обчислювальних машин.

2001-2019 рр. – доцент кафедри Електронних обчислювальних машин.

З вересня 2019 р. – професор кафедри Електронних обчислювальних машин.

У травні 2019 року за результатами впровадження в освітній процес результатів докторської дисертації зараховано підвищення кваліфікації.


НАВЧАЛЬНА РОБОТА


Розроблено авторські курси з дисциплін «Системне програмування», «Технології високопродуктивних хмарних обчислень», «Інтерфейси паралельного програмування», «Паралельне моделювання на інноваційних HPC системах».

Є автором та співавтором 1 навчально-методичного посібника, 16 методичних вказівок.

Викладає англійською мовою дисципліни Interfaces of Parallel Programing, System Programming для іноземних студентів.


НАУКОВА РОБОТА


Брав участь НДР:

«Розробка структури Харківського ресурсно-операційного GRID-центру та його ресурсів» (№ ДР 0107U010616) та «Розробка та дослідження застосування GRID-порталу Харківського ресурсно-операційного GRID-центру» (№ ДР 0108U008261) Державної програми «Інформаційні та телекомунікаційні технології в освіті і науці» на 2006–2010 рр. (автор брав участь у виконанні робіт як відповідальний виконавець); «Створення науково-методичних основ забезпечення живучості мережних систем обміну інформацією в умовах зовнішнього потужного НВЧ випромінювання» (№ ДР 0117U003916) у розділі «Дослідження способів забезпечення живучості інформаційно-комунікаційних систем» (брав участь як виконавець).

Наукові інтереси: інформаційні технології, теорія програмування, розподілене та паралельне  програмне забезпечення,  розподілене імітаційне моделювання, забезпечення живучості та функціональної стійкості програмного забезпечення, хмарні обчислення.

Автор та співавтор понад 130 наукових праць, з яких 43 статті, 75 тез доповідей на конференціях, 1 патент на корисну модель.

Є тренером з підготовки студентів до Всеукраїнської олімпіади з Системного програмування. За період з 2001 по 2017 роки студентами отримано дипломи: 1 місце – 3;  2 місце – 5; 3 місце – 4.


ГРОМАДСЬКА РОБОТА


2012-2021 рр. – заступник директора Центру навчання студентів іноземними мовами ХНУРЕ.

З 2019 р. – член постійно діючої комісії з наукової роботи та атестації аспірантів на кафедрі ЕОМ.

З 2019 р. – член постійно діючої комісії з навчально-методичної роботи  на кафедрі ЕОМ.

З 2019 р. – заступник завідувача кафедри ЕОМ.


ВІДЗНАКИ та НАГОРОДИ


Подяки Ректора за багаторічну сумлінну працю, творче виконання своїх службових обов’язків: 2003, 2004, 2008, 2009 роки.

Подяки за проведення ІІ туру Всеукраїнської олімпіади: 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015 роки.

Почесні грамоти університету: 2005, 2009 роки.


ХОБІ


Мандрівки, туризм, спортивне орієнтування.