Чому ми найкращі?

Студенти спеціальності «Комп’ютерна інженерія» вивчають принципи побудови, технічне обладнання та технології проектування комп’ютерних систем та мереж, методики створення та адміністрування програмного забезпечення комп’ютерних систем, а також мережевих операційних систем (Microsoft Windows Server, різноманітні GNU/LINUX та інші UNIX-cистеми).

Вивчають сучасні мови опису систем (мова текстового опису апаратури Verilog HDL, високорівнева мова опису апаратури VHDL) та високорівневі мови програмування загального призначення (С++, С#, Python, Java), високорівневі мови та сучасні технології для реалізації інтерактивних web-додатків (JavaScript, PHP, AngularJS, NodeJS); основи проектування програмно-апаратних пристроїв на системному рівні, розробку IP-core для систем на кристалі, а також програмування мікроконтролерів (8051, AVR, Arduino, STM32) та систем на основі одноплатного комп’ютера Raspberry; теоретичні засади формування баз даних та знань; методики проектування, розгортання, обслуговування та забезпечення надійності та безпеки в корпоративних та спеціалізованих комп’ютерних системах та мережах; типи, принципи організації та проектування сучасних бездротових мереж; хмарні сервіси та мобільні додатки, розумні пристрої та інфраструктури, інтегровані з Internet of Things та Big Data; математичні моделі об’єктів, принципи побудови інтелектуальних комп’ютерних систем, алгоритми нечіткої логіки для опису процесів в технічних об’єктах, алгоритми роботи комп’ютерних систем управління на основі нечіткої логіки та інших засобів обчислювального інтелекту.

Після завершення навчання на бакалаврському рівні випускники кафедри мають можливість продовжити навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра за спеціалізаціями: “Системне програмування”, “Комп’ютерні системи та мережі”.

Після завершення навчання на магістерському рівні випускники мають можливість продовжити навчання за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія, 122 – Комп’ютерні науки, 126 – Інформаційні системи та технології. 


Уміння і компетенції, якими буде володіти магістр за напрямом підготовки «Комп’ютерні системи та мережі»

 • сучасні технології проектування складних комп’ютерних мереж;
 • розробка інтерфейсів користувача проектування програмного забезпечення для мобільної платформи Android;
 • розробка інтерфейсів користувача в системах комп’ютерної візуалізації;
 • розробка інтерактивних web-додатків за допомогою сучасних засобів та технологій;
 • програмування мікроконтролерів, а також розробка IP-ядер для систем на кристалі;
 • адміністрування та налаштування мережевих операційних систем;
 • побудова універсальних моделей сучасних систем візуалізації в різних галузях діяльності;
 • застосування сигнальних процесорів в швидких обчисленнях;
 • розробка архітектур динамічно реконфігурованих систем;
 • сучасна технологічна культура, розробка моделей для формування перспективних систем синтезу цифрових зображень;
 • побудова високопродуктивних обчислювальних мереж;
 • застосування Wi-Fi та WiGig технологій;
 • системне на кросплатформене програмування;
 • розробка комп’ютерних систем реального часу.

Уміння і компетенції, якими буде володіти магістр за напрямом підготовки «Системне програмування»

 • провадження нових засад в програмуванні високо продуктивних cloud-систем;
 • розробка програмних засобів на основі Nvidia Cuda;
 • розробка крос-платформного програмного забезпечення;
 • аналіз продуктивності програмних систем;
 • імплементація сучасних середовищ розробки системного та прикладного програмного забезпечення;
 • програмні засоби управління ІТ-проектами;
 • автоматизація тестування системного програмного забезпечення;
 • розробка архітектур агентно-орієнтованих програмних систем.