Молоді науковці

Наукове товариство молодих вчених Харківського національного університету радіоелектроніки (НТМУ) – це орган громадського самоврядування наукової молоді ХНУРЕ.  Між Конференціями НТМУ керівним органом є Рада молодих вчених (РМУ). Членами РМУ є голови та заступники голів наукових секцій факультетів. З 2017 року заступником Голови РМУ НТМУ ХНУРЕ та Головою секції факультету КІУ є к.т.н., доцент Ткачов Віталій Миколайович.

Станом на 01.11.2021 року, до складу Наукового товариства молодих вчених ХНУРЕ від кафедри ЕОМ входять:

к.т.н., доц. Іващенко Георгій Станіславович
к.т.н., доц. Мартовицький Віталій Олександрович
к.т.н., доц. Ткачов Віталій Миколайович
к.т.н., ст. викл. Ні Яна Самвелівна
ст. викл. Радченко В’ячеслав Олексійович
к.т.н., ст. викл. Сорокін Антон Романович
ас., асп. Андрусенко Юлія Олександрівна
ас., асп. Бологова Наталія Миколаївна
ас. Гук Артем Сергійович
ас. Єрошенко Ольга Артурівна
ас. Журило Олег Дмитрович
ас., асп. Лебедєв Валентин Олегович
ас., асп. Лукашов Сергій Андрійович
ас., асп. Лунічкін Олексій Георгійович
ас. Порошенко Антон Ігорович
ас. Михайліченко Ігор Володимирович
ас. Холєв Владислав Олександрович
ас. Шматько Юлія Михайлівна
ас. Ярошевич Роман Олександрович
асп. Астрашков Микита Андрійович
асп. Болдиш Максим Ігорович
асп. Демчук Вадим Геннадійович
асп. Гора Максим Володимирович
асп. Пономаренко Ольга Євгеніївна
асп. Сандркін Денис Леонідович
асп. Товчиречко Дарія Олегівна
асп. Шевцов Іван Олександрович
ст. Гвоздецька Катерина Павлівна
ст. Гунько Михайло Андрійович