Професор Завизіступ Юрій Юрійович

Народився 3 червня 1938 р. Володіння мовами: російська, українська, англійська. Кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри ЕОМ.


ОСВІТА


1960 г. – закінчив Харківський політехнічний інститут ім. В.І. Леніна; кваліфікація – радіотехнік; спеціальність – радіотехніка.
1970 г. – кандидат технічних наук; наукова спеціальність 05.255 – технічна кібернетика; тема дисертації – «Дослідження обчислювальної системи для розрахунку завдань потоко-розподілу в інженерних мережах».
1977 г. – присвоено ученое звание доцента по кафедре математических машин дискретного действия.


ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


З 2001 р – професор кафедри електронних обчислювальних машин.

Загальний науково-педагогічний стаж – понад 50 років.


НАВЧАЛЬНА РОБОТА


Лекційні курси: комп’ютерні системи, корпоративні комп’ютерні мережі. Керівник понад 200 дипломних проектів.

Автор понад 20 методичних вказівок з дисциплін, що викладає. Автор електронного конспекту і слайд-лекцій з дисциплін, що викладає.


НАУКОВА РОБОТА


Учасник і виконавець д/б роботи № 214-3 «Гібридні моделі з самонавчанням у задачах обробки нечіткої інформації» (тема г/б № 214 «Синтез методів обробки інформації за умов невизначеності на основі самонавчання та м’яких обчислень»).

Результати: розроблена модель фрактального трафіку, методи інтелектуального і параметричного управління передачею даних призначені для підвищення ефективності управління процесом передачі даних в високошвидкісних мультисервісних мережах; зазначені моделі і методи доведені до рівня алгоритмів і програмних засобів управління процесом запобігання перевантажень під час передачі даних в реальному часі; розроблені і досліджені моделі транспортних протоколів передачі даних, методи управління процесом передачі даних були використані при розробці нових алгоритмів і програмного забезпечення для підвищення ефективності функціонування існуючих мультисервісних мереж.

Наукові інтереси: методи і моделі динамічної маршрутизації даних в комп’ютерних мережах.

Більш ніж 120 публікацій, 16 патентів.


ГРОМАДСЬКА РОБОТА


Керівник навчальної лабораторії обчислювальних систем і мережних технологій.


НАГОРОДИ ТА ПРЕМІЇ


Почесні грамота Харківського національного університету радіоелектроніки за високі досягнення в науково-педагогічної роботи.

Знак «Відмінник освіти України», посв. № 64868.